Ikke en varemærkekrænkelse at ændre mærkater i jakker

04-2014

Sø- og Handelsretten har fastslået, at det ikke udgør en varemærkekrænkelse at ændre eller fjerne mærkater, der er placeret i nakken på tøj. Efter rettens vurdering udgjorde mærkaterne ikke en betydelig del af varemærket.

Sagen blev anlagt af Ape & Partners (herefter Ape) samt Balling Brands (herefter Balling) mod Streetman. Streetman er en dansk webbutik, der sælger tøj, herunder parallelimporteret PARAJUMPERS jakker, til det danske marked.

PJS International er indehaver af varemærkerne PARAJUMPERS og P.J.S THAT OTHERS MAY LIVE PARAJUMPERS. Ape har licens til forhandling af PJS Internationals varemærker i Europa. Balling har en agentaftale med Ape om varetagelsen af Apes varemærker i Danmark.

PARAJUMPERS jakkerne bliver fra fabrikken leveret med 5 mærkater fastsat. Et af disse mærkater har en stregkode, som Ape kan bruge til at spore produkter. Stregkoden bruges blandt andet for at sikre, at varerne er ægte, men stregkoderne kan også bruges til at identificere distributører af parallelimporterede jakker. For at sikre sin leverandør af parallelimporterede jakker havde Streetman udskiftet stregkode mærkatet med et nyt mærkat med Streetmans egen stregkode. Streetmans leverandør havde påsat et hvidt klistermærke på et af de fire resterende originale mærkater således, at det dækkede for Apes varemærke. Ifølge Ape og Balling fremstod påsætningen af klistermærket uprofessionelt og påførte varemærkets eksklusive renommé skade. Ape og Balling var af den opfattelse, at fjernelsen af mærket med stregkoden medførte en udvanding af varemærket samt afskar forbrugerne deres sikkerhed for jakkernes originalitet.

På den baggrund ønskede Ape og Balling et fogedforbud nedlagt mod Streetmans salg og markedsføring af varemærkerne PARAJUMPERS og P.J.S THAT OTHERS MAY LIVE PARAJUMPERS.

Sø- og Handelsretten fastslog, at påsætningen af det hvide klistermærke efter rettens opfattelse ikke i sig selv medførte en forringelse af varemærkets renommé eller i øvrigt et sådant indgreb i Abe og Ballings varemærkerettigheder, at det kunne begrunde et fogedforbud.

Retten påpegede, at forbrugere normalt fjerner mærkater fra tøj straks efter købet og således ikke lader sig påvirke af mærkaterne. Værdien af et varemærke placeret på et mærkat er således efter rettens opfattelse meget begrænset. Det, at den originale stregkode kunne bruges til at kontrollere, hvorvidt en jakke var original, var ikke et tilstrækkeligt varemærkeretligt hensyn. Retten vurderede dermed, at hensynet til, at Streetman fortsat kunne forhandle jakkerne vægtede højere end hensynet til Ape og Ballings kontrolmuligheder.

Sagen kan læses her