Forbrugerombudsmanden introducerer retningslinjer for betaling på internettet

08-2014

Forbrugerombudsmanden har i samarbejde med Forbrugerrådet og en række erhvervsorganisationer udarbejdet retningslinjer, som skal gøre det sikrere for forbrugerne at betale ved køb på nettet.

Vilkår for betaling for køb i internetbutikker er kun lovreguleret i begrænset omfang. Dette betyder, at internetbutikkerne hidtil i vidt omfang har kunnet opstille deres egne vilkår for forbrugernes betalinger.  Forbrugerombudsmanden har på baggrund heraf fundet det hensigtsmæssigt at introducere retningslinjer for betalingerne.

Retningslinjerne kommer ifølge Forbrugerombudsmanden til at fungere som præcisering af reglerne for god markedsføringsskik på området. Retningslinjerne indeholder krav om, at alle væsentlige oplysninger skal gives til forbrugeren inden påbegyndt betaling, herunder blandt andet oplysninger om følgende vilkår:

  • Hvorledes betalingen kan gennemføres, fx ved Dankort, MasterCard, Visa e.l. eller applikationsbaserede betalingssystemer, som fx MobilePay, Paii eller Swipp
  • Hvornår betalingen kan/vil blive gennemført
  • Hvorvidt der opkræves gebyrer ved betaling med bestemte betalingsinstrumenter, og i givet fald størrelsen heraf

Formålet med denne oplysningspligt er, at forbrugere skal kunne gennemskue, hvilken aftale de indgår med internetbutikken, herunder om forbrugeren indgår en aftale om løbende betaling. Der vil derfor også blive indført særlige regler om aftaler ved tilbagevendende betalinger den 1. september 2014.

Læs retningslinjerne her.