Europa-Parlamentet har stemt ja til det nye udbudsdirektiv og forsyningsvirksomhedsdirektiv

 Peter Dann Jorgensen, Cecilie Hald Andersen

01-2014

De nye udbudsdirektiver for udbud af offentlige indkøb blev onsdag den 16. januar 2014 godkendt af Europa-Parlamentet.

De nye udbudsdirektiver moderniserer de nuværende udbudsdirektiver, og det forventes at de nye regler vil skabe en forenkling af udbudsprocedurerne, der ofte er komplekse og omkostningstunge. Desuden forventes de nye regler at fremme innovation og kvalitet i udbudsprocesser.

De nye udbudsdirektiver vil træde i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i EU-Tidende. Herefter har medlemsstaterne 24 måneder til at implementere de nye regler i den nationale lovgivning.

I Danmark har regeringen nedsat et udbudslovsudvalg, der medio 2014 skal aflevere et forslag til en udbudslov, der implementerer de nye udbudsdirektiver i dansk ret.

Læs de foreløbige vedtagne udbudsdirektiver på dansk her, hvor del 2 vedrører udbudsdirektivet og del 3 vedrører forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Læs hele Europa-Parlamentets pressemeddelelse her

Bird & Birds udbudsteam vil bidrage med løbende orientering om indholdet og processen for den nye udbudslov. 

 

Authors

Jorgensen_Peter_WEB

Peter Jørgensen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 40 54 74 96
Cecilie Andersen

Cecilie Ørgaard Hald

Associate
Danmark

Ring til mig på: +45 30 93 91 20