Ændring af momsregler i relation til digitale ydelser

10-2014

Med implementeringen af Direktiv 2008/8/EF har Danmark gennemført en vigtig ændring i momsbeskatningen for blandt andet elektronisk leverede ydelser til private i EU-lande, som er forskellige fra det land, hvor sælgervirksomheden er etableret.

Ændringerne på baggrund af Direktiv 2008/8/EF, herunder i Momsloven, betyder, at leveringsstedet og dermed beskatningsstedet for disse ydelser ændres således, at moms af disse ydelser fra 1. januar 2015 skal betales i kundens land i stedet for i sælgers land, som er udgangspunktet i dag.

Der indføres også en såkaldt One Stop Shop-ordning, hvorefter sælger i sit eget land kan angive og betale momsen for salg af de pågældende ydelser til de øvrige EU-lande, hvor virksomheden har kunder, men hvor virksomheden ikke er etableret.  

Som eksempler på ydelser, der omfattes af ændringen, kan nævnes levering og hosting af websteder, fjernsupport af software og hardware og telefoniydelser via internettet. Salg af fysiske varer er ikke omfattet af ændringerne med fortsætter med de hidtidige regler, hvorunder virksomheden kun beregner national moms, hvis det samlede salg til udlandet ikke overstiger bestemte grænser, fx skal netbutikker i andre EU-lande beregne dansk moms ved salg til danske forbrugere.

Virksomheder fra lande, som ikke er medlem af EU, kan vælge at lade sig momsregistrere i et EU-land (identifikationslandet) og her afgive og betale den skyldige moms i alle EU-lande, hvor de ikke er etableret men har afgiftspligtige kunder.

Når en virksomhed har indbetalt den skyldige moms til identifikationslandet, påhviler det identifikationslandet at videresende de modtagne beløb til de øvrige EU-lande. Der gælder en overgangsperiode i forbindelse med dette, hvorefter identifikationslandet først fra 1. januar 2019 skal overføre hele det angivne beløb til forbrugerenes hjemlande.

Bird & Bird har udarbejdet en guide på engelsk over de nye regler på EU-niveau med eksempler fra udvalgte EU-lande, som er tilgængelig via dette link.