Dropbox scanner brugernes indhold af hensyn til ophavsretten

04-2014

Den konstante udvikling inden for cloud-computing udfordrer ophavsretten, eftersom det bliver stadigt mere udfordrende for ophavsmænd at begrænse uberettiget spredning af deres ophavsretsbeskyttede værker. Dropbox har som en af tjenesterne netop statueret et vigtigt men også kontroversielt eksempel på, hvordan de forhindrer en sådan spredning.

En bruger af cloud-tjenesten ”Dropbox” blev i forbindelse med dennes forsøg på at dele et link over Dropbox mødt med en meddelelse om, at linket var blokeret, idet det krænkede ophavsretten. Dette startede en diskussion om, hvorvidt Dropbox har hjemmel til at foretage en sådan screening af brugerens indhold og en efterfølgende blokering.

Efter den danske ophavsretslovs § 2, stk. 3, nr. 3 er en fremførelse af et ophavsretligt beskyttet værk til almenheden ikke lovlig, medmindre det sker med samtykke fra ophavsmanden.  Fremførelse omfatter også den trådløse overføring, der sker ved at linke, jf. bestemmelsens stk. 4.

En fildeling over en tjeneste som Dropbox vil være omfattet af forbuddet, idet filen deles med andre end den ene bruger, som er i besiddelse af filen. Hvis filen, der linkes til oven i købet er en piratkopi, er dette i strid med forbuddet om at producere eksemplarer af det beskyttede værk, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 1.

Tilsvarende regler gælder i USA. Derudover tillægger den såkaldte DMCA-lov (Digital Millenium Copyright Act), forpligtelser over for tjenester som Youtybe og Dropbox til at foretage ”rimelige foranstaltninger” i forhold til at begrænse udbredelsen og delingen af piratkopieret materiale.

Dropbox er derfor berettiget til at blokere for en brugers fildeling, såfremt det kan konstateres, at delingen vil være i strid med ophavsretten.

Kritikken af Dropbox har yderligere fokuseret på Dropbox’ privatlivspolitik, idet mange brugere anså Dropbox for at invadere deres privatliv ved at scanne indholdet af tjenesten. Dropbox har dog officielt udtalt, at der alene foretages scanninger af filer, der af brugeren deles offentligt og i øvrigt kun, hvis der i forvejen ligger en klage over det pågældende materiale under DMCA-loven. Der foreligger derved ikke nogen scanning af brugerens ”originale filer”, som er gemt privat hos den enkelte bruger og dermed ej heller en krænkelse af dennes privatliv.

Brugere af Dropbox skal dog være opmærksomme på, at der er grænser for, hvordan tjenesten kan og bør anvendes. Enhver deling af indhold som et offentligt link, som også alene omfatter en fildeling mellem to personer, er underlagt en kontrol og bliver sammenholdt med en database, der indeholder data om filer, der efter amerikansk lovgivning kræver særlig beskyttelse.

Problematikken kendes også fra de såkaldte ”blogge”, hvor brugere deler materialer af forskellig karakter. Over disse sider, der anses som brugerens private sider, har udbyderen en pligt til at sørge for der ikke sker ophavsretlige krænkelser. Google-tjenesten ”Blogger” har derfor også udfærdiget en politik, der skal hjælpe deres brugere til at undgå konflikter med blandt andet den amerikanske DMCA-lov.

Ovenstående viser klart, at vi i takt med udviklingen af nye onlinetjenester og brugen af cloud-computing skal være opmærksomme på, at fildelinger kan udgøre ophavsretlige krænkelser. Tjenesterne er opmærksomme på, om brugernes fildelinger krænker national eller international lovgivning og vil kunne bloker eller slette brugernes ulovlige handlinger.