Dom i principiel sag om journalisters brug af skjult kamera

06-2014

Østre Landsret har tilkendt fire ansatte på omsorgscentret Fælledgården tortgodtgørelse for to journalisters krænkelse af privatlivets fred ved anvendelse af skjult kamera.

Bird & Bird advokat, Simon Hutters, repræsenterede fagforeningen FOA på vegne af fire af FOA's medlemmer i en sag mod to journalister og ejere af et tv-produktionsselskab.

De fire FOA-medlemmer var blevet optaget med skjult kamera under deres arbejde på omsorgscentret Fælledgården, hvor en journalistpraktikant, der var i ansat i produktionsselskabet af de to sagsøgte, havde taget ansættelse for at undersøge og dokumentere en påstået mangelfuld pleje af beboere. I denne forbindelse optog journalistpraktikanten blandt andre de fire FOA-medlemmer med et skjult kamera.

Optagelserne, der var fortaget med skjult kamera, blev efterfølgende vist i en udsendelse på DR i 2006, hvor Fælledgården og personalet blev stærkt kritiseret for forholdene på Fælledgården. Udsendelsen medførte en omfattende og langvarig mediedækning og debat, ligesom den medførte en større undersøgelse af forholdene på Fælledgården.

Under retssagen blev det på vegne af de fire FOA-medlemmer gjort gældende, at optagelserne af dem var blevet konstrueret og iscenesat, at brugen af optagelserne og den tilhørende speak, der blev vist i udsendelsen, ikke gav seerne et retvisende billede af de optagne episoder, men at optagelserne derimod uberettiget gav seerne indtryk af, at de fire FOA-medlemmer havde tilsidesat deres omsorgspligter over for beboerne.  

På denne baggrund blev det gjort gældende, at optagelserne og udsendelsen udgjorde en retsstridig krænkelse af de fire FOA-medlemmer, og at de derfor var berettiget til godtgørelse for tort.

Sagen blev i første instans henvist af byretten til Landsretten, idet sagen omhandlede forhold af principiel karakter vedrørende afvejningen mellem hensynet til pressens ytringsfrihed og hensynet til privatlivets fred.  

Landsretten har den 10. juni 2014 afsagt dom i sagen, hvor der blev givet fuldt medhold til de fire FOA-medlemmer, som dermed fik tilkendt tortgodtgørelse på baggrund af krænkelserne.

Det er første gang, der i Danmark er ført en civil sag med krav om tortgodtgørelse som følge af pressens brug af skjult kamera, og sagen indeholdt en række temmelig principielle spørgsmål. De sagsøgte har efterfølgende anket dommen til Højesteret, men alene i forhold til to af FOA-medlemmerne. De to øvrige FOA-medlemmer har således rettens endelig ord for, at de uberettiget blev optaget og udstillet i stærkt kritisk lys i udsendelsen om Fælledgården.

Bird & Bird repræsenterer ligeledes FOA på vegne af de to resterende FOA-medlemmer i sagen, der nu verserer ved Højesteret.

Læs Østre Landsrets pressemeddelelse om dommen her.  

Har du spørgsmål om dommen, kan du kontakte advokat Simon Hutters