Digitalt underskrevne lånedokumenter kan nu udgøre fundament for tvangsfuldbyrdelse

08-2014

En ændring af retsplejeloven medfører, at digitalt underskrevne lånedokumenter nu kan udgøre et fundament for tvangsfuldbyrdelse. Denne lovændring var nødvendig efter Vestre Landsret afsagde en kendelse om, at et lånedokument, der var underskrevet digitalt, ikke opfyldte betingelserne for tvangsfuldbyrdelse i retsplejeloven. 

Bird & Bird skrev i september 2013 om en kendelse fra Vestre Landsret, hvor et digitalt underskrevet lånedokument blev afvist som fundament for fuldbyrdelse. Bird & Bird kunne i december 2013 berette, at Justitsministeriet havde anerkendt, at denne retsstilling var uholdbar, og at der derfor var iværksat ændring af retsplejeloven. Læs vores tidligere nyheder her og her.

Folketinget har vedtaget en ændring af retsplejeloven, der trådte i kraft den 1. juli 2014. Lovændringen betyder, at digitalt underskrevne lånedokumenter nu kan anvendes som fundament for tvangsfuldbyrdelse. Det er desuden særdeles væsentligt, at lovændringen er blevet indført med tilbagevirkende kraft, således at alle aftaler, der er underskrevet digitalt, ikke skal underskrives igen. Lovændringen er meget velkommen for den digitale udvikling i Danmark.

Lovændringen kan læses her.