Danske krav skal være kendt af udenlandske virksomheder

03-2014

Erhvervsstyrelsen åbner en ny service, som skal vejlede udenlandske virksomheder i love og regler på det danske arbejdsmarked. Samtidig udvikles et nyt og mere brugervenligt RUT-register, som giver bedre datakvalitet.

Med oprettelsen af ny vejledningsservice – Business in Denmark – kan udenlandske virksomheder få vejledning om reglerne på det danske arbejdsmarked, så de er bekendte med hvilke pligter de har. Business in Denmark giver et fuldt overblik over relevante regler på tværs af de offentlige myndigheder.

Udenlandske virksomheder, som udfører arbejde i Danmark, skal anmelde deres arbejde i RUT-registret. Erhvervsstyrelsen har nu udviklet et mere brugervenligt RUT-register, hvorefter udenlandske virksomheder kan registrere deres arbejdsopgaver i Danmark mere præcist. Dette medfører forbedret datakvalitet, der giver danske myndigheder bedre mulighed for at føre tilsyn med, om udenlandske virksomheder overholder reglerne på det danske arbejdsmarked.