Danmark IT-retligt nyhedsbrev - Marts 2014

03-2014

Velkommen til vores seneste IT-retlige nyhedsbrev. Nedenfor finder du vores seneste nyheder, som vi håber, du vil finde interessante. Klik på nedenstående links for at læse nyhederne i fuld version på vores hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden har fokus på internettet i 2014

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort sin dagsorden for tilsynets arbejde i det kommende år. Der er særligt fokus på at sikre forbrugerbeskyttelse på internettet.

Forbrugerombudsmandens indsatsområder for det kommende år er blandt andet dealsites, uanmodede henvendelser samt klarere retningslinjer for butikkers håndtering af betalinger ved handel på internettet og forbedring af forbrugernes mulighed for at tilbagekalde betalingsordre hos butikkerne. 
Læs mere>>


Bird & Bird har syv certificerede it-advokater og praktisk erfaring med nye værktøjer til løsning af it-konflikter

Det kræver juridisk speciale inden for it-retten, teknologisk indsigt, markedskendskab og brancheforståelse samt dokumentation for minimum 1000 timers arbejde med reelle it-retlige opgaver inden for de seneste to år for at blive certificeret som it-advokat.

Bird & Birds it-advokater har dermed erfaring og viden til at rådgive klienter om muligheder og konsekvenser inden for it-retten. Samtidig har Bird & Birds it-advokater stor viden og indsigt i branchen og markedet. 

Læs mere>>


Hyperlinks til anden hjemmeside er ikke i strid med ophavsretten

Hyperlinks fra en hjemmeside til en anden hjemmesides ophavsbeskyttede værker, er efter en ny afgørelse fra EU-Domstolen ikke i strid med ophavsretten. Medlemsstater kan ikke indføre en mere omfattende beskyttelse for ophavsmanden, end hvad EU retten tilsigter desuagtet, at Bernerkonventionen tildeler en sådan ret.
Læs mere>>

Seneste nyt om Persondataforordningen

Europa Parlamentet har i forbindelse med afstemningen blandt andet bekendtgjort, at man nu er et skridt længere på vejen mod at indføre større beskyttelse af EU-borgernes personoplysninger og sikre disse oplysninger, når der sker overførsel af persondata til lande uden for EU. Europa Parlamentet påpeger, at man ved at sikre, at de samme regler gælder i alle EU-medlemslande, sigter mod at give folk mere kontrol med deres personoplysninger og mod at gøre det lettere for virksomheder at arbejde på tværs af landegrænser. Europa Parlamentet påpeger ligeledes, at man har hævet bødebeløbet for virksomheder, der overtræder reglerne, med op til EUR 100 mio. eller 5% af den årlige globale omsætning.
Læs mere>>