Bøde på 200.000 kroner tilbagebetales til EnergiMidt AS

05-2014

I lyset af en Højesteretsdom genoptog Forbrugerombudsmanden sagen om EnergiMidts reklamebrev fra 2011 og indstillede herefter til politiet, at energiselskabet fik tilbagebetalt en bøde på 200.000 kroner.

EnergiMidt sendte i 2011 breve med reklamer ud til personer, som stod på Robinsonlisten. Denne liste er et register over forbrugere, som har frabedt sig uanmodede reklamer. På brevene stod modtagerens adresse og ”Til husstanden”, men der stod ikke et navn på. Forbrugerombudsmanden politianmeldte EnergiMidt for at have overtrådt markedsføringsloven § 6, stk. 3, hvorefter erhvervsdrivende ikke må sende reklamemateriale til en bestemt fysisk person, hvis den pågældende er tilmeldt Robinsonlisten. EnergiMidt endte med at skulle betale en bøde på 200.000 kroner.

Sø – og Handelsretten kom i maj 2011 frem til det samme resultat i en tilsvarende sag om Post Danmarks omslag ”Med Rundt”.

Imidlertid fastslår Højesteret i april 2013 i Post Danmark-sagen, at omslaget ”Med Rundt” med en adresse angivet, men uden navn, ikke var omfattet af markedsføringsloven § 6, stk. 3, idet kravet om, at der skal være tale om henvendelse til ”en bestemt fysisk person” ikke kunne anses for at være opfyldt.

På baggrund af denne Højesteretsdom fandt Forbrugerombudsmanden, at det ikke var ulovligt, at EnergiMidt sendte reklamebreve til personer på Robinsonlisten, da der ikke var angivet et navn på brevene. Forbrugerombudsmanden indstillede derfor til politiet, at EnergiMidt fik tilbagebetalt bøden på 200.000 kroner. Politiet har nu tilbagebetalt bøden til EnergiMidt.