Årsrapport kan nu aflægges på engelsk

01-2014

Årsregnskabslovens regler har hidtil indeholdt et krav om, at årsrapporter skulle aflægges på dansk. Disse regler er blevet ændret som følge af en internationalisering af årsregnskabsloven.

Den 1. januar 2014 trådte en ændring af årsregnskabsloven i kraft. Det er nu muligt at aflægge årsregnskab udelukkende på engelsk. Det har hidtil været et krav at årsrapporter blev aflagt på dansk, dog med mulighed for at aflægge årsrapporten både på dansk og på engelsk i en tosproget version.

Et stigende antal virksomheder fra dansk erhvervsliv har gennem længere tid efterspurgt muligheden for, at årsrapporter kan aflægges udelukkende på engelsk. For mange virksomheder, som også aflægger årsrapporter i udlandet, har det været ressourcekrævende at skulle aflægge både engelske og danske årsrapporter for at opfylde de danske regler.

Regelændringen er en del af en internationalisering af dansk erhvervsliv, som fortsætter i 2015, hvor årsregnskabslovens regler om årsrapportens indhold skal revideres. Internationaliseringen sker som følge af en stigning i antal internationale virksomheder i Danmark.

Kapitalselskabers beslutning om at aflægge årsrapport på engelsk skal træffes af generalforsamlingen.