50 ud af 50 hjemmesider overholder ikke regler om cookies

02-2014

Ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen viser, at 49 ud af 50 hjemmesider informerer om cookies. Undersøgelsen viser imidlertid også, at ingen af de undersøgte hjemmesider overholder reglerne fuldstændig. Erhvervsstyrelsen vil nu fokusere yderligere på tracking cookies og tage fat i virksomheder, som ikke overholder reglerne.

Erhvervsstyrelsen har i 2011 i overensstemmelse med krav fra EU indført skærpede regler for hjemmesiders håndtering af cookies i den såkaldte cookiebekendtgørelse. Disse regler indebærer, at hjemmesider skal informere om brugen af cookies.

Erhvervsstyrelsen har i december 2013 foretaget en undersøgelse af 50 udvalgte hjemmesider. Undersøgelsen viser, at 49 ud af 50 hjemmesider informerer om cookies i en vis grad. Undersøgelsen viser imidlertid også, at ingen ud af de 50 hjemmesider overholder reglerne fuldstændig. Den manglende overholdelse omfatter ifølge undersøgelsen blandt andet:

  • utydelig og ineffektiv navigation
  • ufyldestgørende information om formål og såkaldte tredjepartscookies
  • forhold vedrørende samtykke

Erhvervsstyrelsens undersøgelser viser således, at op mod en fjerdel af hjemmesiderne ikke oplyser om tredjeparters adgang til informationen, samt at ingen af de 50 undersøgte hjemmesider tilbageholder cookies til efter, at brugeren har givet samtykke. Derudover vil Erhvervsstyrelsen særligt fokusere på hjemmesidernes brug af såkaldte tracking cookies, der følger brugerens færden på internettet.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de i den kommende tid vil tage fat i en række virksomheder, som ikke overholder reglerne. Det oplyses desuden, at Erhvervsstyrelsen er lydhør over for den seneste kritik om overflødig information, samt at reglernes implementering fortsat drøftes med EU-Kommissionen.

Erhvervsstyrelsens vejledning til overholdelse af reglerne om cookies kan findes her. Læs yderligere om Erhvervsstyrelsens undersøgelse her.

Bird & Bird har indgående kendskab til cookiebekendtgørelsen og yder gerne rådgivning om overholdelse af reglerne.