Udbudsretligt nyhedsbrev - December 2013

 

12-2013

Velkommen til vores seneste udbudsretlige nyhedsbrev fra Bird & Bird Danmark. Nedenfor finder du vores seneste nyheder, som vi håber du vil finde interessante. Klik på nedenstående links for at læse nyhederne i fuld version på vores hjemmeside.
 
Udbudsteamet hos Bird & Bird Danmark ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Konkurrence: Vind et hus eller en kærlighedsfugl!

 2013 har været et begivenhedsrigt år for os. Efter længere tids tilløb fusionerede vi pr. 1. maj 2013 med Bird & Bird og blev fra den ene dag til den anden en del af en stor international organisation med flere end 2.000 kollegaer fordelt på 25 kontorer i Europa, Asien og Mellemøsten. Læs mere>> 


Manglende udfyldelse af én post i en tilbudsliste gav ikke ret til afvisning af tilbud

Klagenævnet for Udbud fandt i kendelse af 19. november 2013 (Gustav H. Christensen A/S mod Morsø Spildevand A/S), at en afvisning af et tilbud begrundet i manglende udfyldelse af en post i en tilbudsliste var uberettiget, idet der ikke var fastsat mindstekrav om udfyldelse af samtlige poster. Læs mere>>


Benævnelsen ”hovedvægt” i udbudsbetingelser var tilstrækkeligt beskrivende for at give et delkriterium en vægtning på 90 % i en tilbudsevaluering

I en kendelse af 31. oktober 2013 mellem TOP-Rengøring ved Flemming D. Jensen og Rebild Kommune har Klagenævnet for Udbud fundet, at ordregiver ikke skal fastsætte en præcis vægtning af delkriterier, men at en oplysning, om at hovedvægten ville blive lagt på et delkriterium, var tilstrækkeligt til at der kunne ske en vægtning på 90 %.
Læs mere>>


Tredje gang var lykkens gang for Region Sjællands udbud af dialysemaskiner
 
Klagen mod Region Sjælland i kendelsen af 23. oktober 2013 blev ikke taget til følge af Klagenævnet for Udbud, idet klager ikke havde godtgjort eller blot sandsynliggjort, at udbudsbetingelserne var udformet med henblik på at favorisere én bestemt tilbudsgiver.
Læs mere>> 


Klager over udbud kan resultere i at der skal betales sagsomkostninger!  

Klagenævnet for Udbud har for første gang siden ikrafttrædelsen af ændringerne i bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud tilkendt sagsomkostninger til en indklaget ordregiver.
Læs mere>> 


Retlig interesse gælder for samtlige deltagere i et konsortium

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 27. november 2013 konstateret, at to virksomheder, der havde afgivet et fælles tilbud, begge havde retlig interesse. Desuden har Klagenævnet i sin afgørelse delvist ændret/forkortet påstandene.
Læs mere>>


Nye tærskelværdier i forbindelse med EU-udbud gældende pr. 1. januar 2014

Kommissionen har den 13. december 2013 offentliggjort forordning nr. 1336/2013 om ændringer af tærskelværdierne i udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet og forsvarsdirektivet, hvad angår anvendelse af direktivernes fremgangsmåder ved indgåelse af kontrakter.
Læs mere>>

Kontakt

Kontakt venligst vores udbudsteam eller Peter Dann Jørgensen, partner og leder af udbudsteamet.

Ønsker du at modtage Bird & Bird’s nyhedsbrev klik her.


 

Authors

Jorgensen_Peter_WEB

Peter Jørgensen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 40 54 74 96