Nye tærskelværdier i forbindelse med EU-udbud gældende pr. 1. januar 2014

12-2013

Kommissionen har den 13. december 2013 offentliggjort forordning nr. 1336/2013 om ændringer af tærskelværdierne i udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet og forsvarsdirektivet, hvad angår anvendelse af direktivernes fremgangsmåder ved indgåelse af kontrakter.

Forordningen træder i kraft 1. januar 2014, og tærskelværdierne er som udgangspunkt gældende for årene 2014 og 2015.

Tærskelværdierne er angivet i euro, og derfor har Kommissionen endvidere offentliggjort meddelelse 2013/C 366/01, som fastsætter tærskelværdierne i national valuta, herunder i danske kroner.

Herunder en oversigt over tærskelværdierne gældende pr. 1. januar 2014 i danske kroner eksklusive moms:

Udbudsdirektivet

Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Vareindkøb

998.019

1.541.715

Bilag II A tjenesteydelser (undtagen de herunder nævnte)

998.019

1.541.715

Bilag II A tjenesteydelser i kategori 8 og kategori 5 (hvis CPV-positioner svarer til CPC 7524, 7525 og 7526)

1.541.715

1.541.715

Bilag II B tjenesteydelser

1.541.715

1.541.715

Bygge- og anlægsarbejder

38.624.809

38.624.809

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv nr. 2004/17/EF og

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

Direktiv nr. 2009/81/EF

Vareindkøb og tjenesteydelser

3.083.431

Bygge- og anlægsarbejder

38.624.809

Delydelser og delarbejder gældende for alle tre direktiver

Delydelser ved vareindkøb og tjenesteydelser

595.832

Delarbejder ved bygge- og anlægsarbejder

7.447.900


Principperne til brug for beregning af en kontrakts anslåede værdi, herunder hvorvidt man er udbudspligtig i forhold til tærskelværdierne, er uændrede og kan findes i udbudsdirektivets artikel 9, forsyningsdirektivets artikel 17 og forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 9.

I forbindelse med vurdering af en kontrakt i forhold til tærskelværdierne skal en ordregiver klarlægge hvilken myndighedstype, der er tale om, hvilken kontrakttype indkøbet vedrører og på baggrund heraf hvilken tærskelværdi, der gælder.

Ved beregning af en kontrakts anslåede værdi skal man være opmærksom på, at den skal være eksklusive moms men inklusive optioner og mulighed for forlængelse, ligesom den i øvrigt skal ske på baggrund af ordregivers bedste skøn.

I forbindelse med spørgsmål til tærskelværdierne, er du velkommen til at kontakte udbudsteamet hos Bird & Bird Danmark.