Ny, positiv melding fra Justitsministeriet om digitalt indgåede låneaftaler

12-2013

Tidligere har Bird & Bird skrevet en nyhed om, at digitalt underskrevne lånedokumenter ikke på nuværende tidspunkt kan anvendes som fundament for tvangsfuldbyrdelse. Nu har Justitsministeriet meddelt, at der forventes fremsat lovforslag til ændring af retsplejeloven således, at der bliver klar hjemmel til at tvangsfuldbyrde digitalt indgåede låneaftaler.

Finansrådet glæder sig i en udsendt pressemeddelelse over, at der nu er optræk til løsning af udfordringerne med tvangsfuldbyrdelsen af digitalt underskrevne låneaftaler.

Ved kendelser afsagt den 6. september og 13. november 2013 har Vestre Landsret og Østre Landsret afvist, at et digitalt indgået lånedokument – signeret med NemID – opfylder betingelserne i retsplejeloven for at udgøre et fundament til tvangsfuldbyrdelse uden forudgående dom. Dette indebærer, at der ikke er en retlig ligestilling mellem låneaftaler indgået ved underskrift på et papirdokument og digitalt indgåede låneaftaler signeret med NemID i forhold til mulighederne for tvangsfuldbyrdelse.

Denne manglende ligestilling i retsplejeloven er uhensigtsmæssig og et eksempel på en ikke-digitaliseringsparat-lovgivning, som er en hindring for den digitale økonomi i Danmark.

På grund af den uholdbare retsstilling har Finansrådet den 15. november 2013 henvendt sig til justitsministeren vedrørende problemstillingen, idet blandt andre bankerne har indgået et betydeligt antal digitale låneaftaler i tillid til den fælles digitale signatur – NemID.

Justitsministeren har i et svar til Folketingets Retsudvalg den 18. november 2013 meddelt, at der i indeværende folketingssamling forventes fremsat lovforslag til ændring af retsplejeloven, så der i dansk lovgivning bliver klar hjemmel til at tvangsfuldbyrde digitalt underskrevne låneaftaler.

Den manglende mulighed for at tvangsfuldbyrde digitalt indgåede aftaler har stor økonomisk konsekvens for en låntager, som ikke har betalt sit lån, da processuelle omkostninger i et vist omfang skal betales af låntageren. Såfremt der ikke kan tvangsfuldbyrdes uden dom, vil det betyde langt større procesomkostninger.

Se vores tidligere nyhed om digitale lånedokumenter her. Bird & Bird vil følge udviklingen i sagen.