Ny dom om brugen af konkurrerende virksomheders varemærke som Google AdWords

04-2013

Sø – og Handelsretten har endnu engang taget stilling til problematikken omkring varemærkekrænkelse i forbindelse med søgeord på internettet.

I den nyligt afsagte Sø – og Handelsretsdom (af 7. marts 2013) mellem Debitor Registret og Experian (tidl. RKI) anvendte Debitor Registret Experians varemærker ”RKI” og ”Ribers” som Adwords. Sø– og Handelsretten fandt imidlertid ikke, at dette var i strid med Varemærkeloven, selvom ”RKI” er Experians varemærke.

Baggrunden herfor skal findes i, at det primære formål med varemærkereglerne er at sætte forbrugeren i stand til at skelne om reklamen kommer fra varemærkeindehaveren selv eller fra andre. I sagen havde Debitor Registret, udover at anvende de pågældende varemærker som Google Adwords, omtalt ”deres konkurrent” nedsættende. Selvom Experians navn ikke blev nævnt, fandt retten, at det for læseren var klart, at der blev refereret til Experian. Det må derfor formodes, at det i sagen har været tydeligt for internetbrugerne at gennemskue, at den annonce, der fremkom ved søgningen, ikke stammede fra Experian selv, men derimod fra Debitor Registret.  Selvom anvendelsen ikke stred mod varemærkeretten, konkluderede retten, at brugen medførte en urimelig markedsmæssig fordel for Debitor Registret, hvilket måtte anses at stride mod Markedsføringsloven. Debitor Registret blev derfor – og som en konsekvens af den nedsættende omtale af Experian – pålagt at betale en erstatning på 50.000 kr.

Brugen af søgeordsreklamer i søgemaskiner såsom Google, Yahoo og Bing, har også tidligere givet anledning til varemærkeretlige problemstillinger, og dommen kommer bl.a. i forlængelse af – og i øvrigt i fuld overensstemmelse med – følgende afgørelser:

I 2010 slog EU-domstolen fast, at Googles udbud og lagring (salg) af Adwords, der udgør varemærker, og tilrettelæggelse af visning af annoncer ved hjælp af disse ikke er i strid med varemærkeretlige regler, såfremt det klart og tydeligt fremgår, hvem annoncøren er. Kunderne skal altså kunne se, at det ikke er varemærkeindehaveren selv, der har indrykket annoncen, som fremkommer ved indtastning af søgeord indeholdende de pågældende Adwords (Louis Vuitton vs. Google, C-236/08-C-238/08).

I overensstemmelse hermed valgte Sø – og Handelsretten i en efterfølgende sag (UFR 2011.634 SH) at statuere overtrædelse af Varemærkeloven. Her havde en virksomhed, Billedbutikken, anvendt væsentlige ressourcer på markedsføring og havde et betragteligt antal besøgende på sin hjemmeside. Konkurrenten til Billedbutikken bestilte hos Google Adwords ”Billedbutikken” som søgeord, hvilket betød at internetbrugere, der på Googles søgemaskine gjorde brug af ”Billedbutikken” som søgeord, straks blev præsenteret for en annonce, som konkurrenten havde etableret efter aftale med Google. Annoncen indeholdt under overskriften ”Billedbutikken” en oplysning om og link til den konkurrerende virksomheds hjemmeside. Samtidig med denne præsentation fremstod søgeordet ”Billedbutikken” fortsat indskrevet i søgefeltet på skærmbilledet, og det var således ikke tydeligt for internetbrugerne om annoncen stammede fra Billedbutikken eller den konkurrerende virksomhed. Der var herefter tale om overtrædelse af Varemærkelovens § 4 og Markedsføringslovens § 1, hvilket dog til sammen alene udløste et erstatningskrav på 10.000 kr.

Læs mere om dommen her.

Og mere om registrering af andres varemærker som søgekriterium på internettet her.