Med Company Bible tilbyder vi at opbevare og vedligeholde kopier af alle vigtige selskabsretlige dokumenter relateret til selskabet, såsom stiftelsesdokumenter, vedtægter, forretningsorden, udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, anpartshaverfortegnelse eller aktiebog, ejeraftaler, revisionsprotokollat mv.