Lovpligtig postkasse til Digital Post

09-2013

Fra 1. november 2013 kan virksomheder og foreninger med et CVR-nummer alene modtage digital post fra det offentlige. Det er derfor lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at oprette en særlig digital postkasse.

Årsregnskaber, straffeattester, meddelelser om sygedagpenge osv. vil fremover kun kunne modtages med digital post. Erhvervsstyrelsen har besluttet, at det offentlige ikke efter den 1. november 2013 vil fremsende meddelelser med almindelig post.

Virksomheder og foreninger bør derfor allerede i dag gå ind på www.virk.dk/postkasse og oprette en digital postkasse. Der er selvhjælpsguide og vejledninger på hjemmesiden.

Det kan tage op til to uger at få udstedt den medarbejdersignatur, som skal benyttes til postkassen. Erhvervsstyrelsen anbefaler derfor, at man opretter postkassen i god tid. På den måde kan man også opnå kendskab til funktionerne inden postkassen bliver obligatorisk.