IT-retligt nyhedsbrev - December 2013

12-2013

Velkommen til vores seneste IT-retlige nyhedsbrev. Nedenfor finder du vores seneste nyheder, som vi håber, du vil finde interessante. Klik på nedenstående links for at læse nyhederne i fuld version på vores hjemmeside.

Contract Manager – Intensiv uddannelse i it-ret og alle typer it-kontrakter – Forår 2014  

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med it-ret og it-kontrakter.
Undervisningen er bygget op af 3 internatophold af hver 2 dages varighed.
Tilmeldingsfrist er 6. februar 2014.
Læs mere om ITCM-uddannelsen her
ITCM tillægsmodul: http://www.twobirds.com/da/events/denmark/itcm-tilaegsmodul-i-forhandlingsteknik


Manglende underretning af medarbejder ved indførelse af kontrolforanstaltninger koster 10.000 kr. i bod

Arbejdsretten har ved dom af 5. juli 2013 fastslået, at medarbejdere skal underrettes mindst 6 uger inden, der igangsættes nye kontrolforanstaltninger på arbejdspladen. Det skal endvidere præciseres for medarbejderne hvilke kontrolforanstaltninger, der er tale om, og hvordan de vil blive brugt...

Læs mere>>


Grænseoverskridende flytning af selskaber kræver ikke samtykke 

Når de vedtagne ændringer af selskabsloven træder i kraft 1. januar 2014, indføres nye regler om grænseoverskridende flytning af selskaber uden krav om samtykke fra kreditorerne. Reglerne kræver opmærksomhed ved koncipering af kontrakter...

Læs mere>>


Nyt iværksætterlån introduceres

Vækstplan DK, en ordning, som skal give bedre finansieringsmuligheder for iværksættere, er blevet fremskyndet og får allerede nu virkning. Ordningen er en meget vigtig nyhed for iværksættere!...

Læs mere>>


Ny, positiv melding fra Justitsministeriet om digitalt indgåede låneaftaler
Tidligere har Bird & Bird skrevet en nyhed om, at digitalt underskrevne lånedokumenter ikke på nuværende tidspunkt kan anvendes som fundament for tvangsfuldbyrdelse. Nu har Justitsministeriet meddelt, at der forventes fremsat lovforslag til ændring af retsplejeloven således, at der bliver klar hjemmel til at tvangsfuldbyrde digitalt indgåede låneaftaler...
Læs mere>>


Fristen for at anmelde whistleblower-ordninger bliver udsat

Tidligere har Bird & Bird skrevet en artikel om lovforslag vedrørende obligatoriske whistleblower-ordninger. Nu har Finanstilsynet udskudt implementeringen af de nye krav til finansielle virksomheder, som er indeholdt i det fjerde kapitalkravsdirektiv. Det indebærer blandt andet, at fristen for at anmelde whistleblower-ordninger til Datatilsynet udskydes...

Læs mere>>


Ikke pålæg til TDC om at blokere for adgang til udenlandsk hjemmeside

Østre Landsret har afsagt kendelse om, at TDC som netværksoperatør ikke skulle pålægges at blokere for sine kunders adgang til en engelsk hjemmeside, hvorfra der solgtes replikamøbler...

Læs mere>>