Ikke pålæg til TDC om at blokere for adgang til udenlandsk hjemmeside

12-2013

Østre Landsret har afsagt kendelse om, at TDC som netværksoperatør ikke skulle pålægges at blokere for sine kunders adgang til en engelsk hjemmeside, hvorfra der solgtes replikamøbler.

Louis Poulsen Lighting A/S, Fritz Hansen A/S m.fl., der er indehavere af immaterielle rettigheder i tilknytning til eksklusive designmøbler, anlagde sag mod TDC med påstand om, at det skulle forbydes TDC, som udbyder af internetadgang, at formidle adgang for sine internetkunder til en engelsk hjemmeside, hvorfra danske internetbrugere kunne købe replikaprodukter, herunder replikaer af kendte danske designermøbler og -lamper.

Et af hovedspørgsmålene i sagen var om indholdet af hjemmesiden, som blev udbudt af en virksomhed i England, skulle bedømmes efter dansk eller engelsk ret. Dette var en væsentlig problemstilling, da den ophavsretlige beskyttelsestid efter dansk ret gælder indtil 70 år efter ophavsmandens død, medens ophavsretten for industrielt massefremstillet brugskunst, herunder møbler og belysning, efter engelsk ret kun kan gøres gældende i 25 år fra det tidspunkt, hvor den industrielle masseproduktion blev påbegyndt. For de produkter, som blev udbudt på hjemmeside, var den ophavsretlige beskyttelse således udløbet efter engelsk ret, mens beskyttelsen fortsat gjaldt – og gælder – efter dansk ret.

Selvom firmaet bag hjemmesiden var hjemmehørende i England, og selv om det blev lagt ubestridt til grund, at hjemmesidens indhold blev udbudt i overensstemmelse med engelsk ret, samt at hjemmesiden kun var tilgængelig på engelsk med angivelse af engelsk valuta og levering blev foretaget i England m.v., anså Landsretten hjemmesiden for målrettet mod Danmark og dermed omfattet af dansk ret. Landsretten lagde herved vægt på, at hjemmesiden indeholdt en række dansksprogede brugeranmeldelser, at der i forbindelse med virksomhedens kundeservice var angivet den internationale landekode for England, samt at der på danske hjemmesider var annonceret for hjemmesiden. Yderligere tillagde landsretten det betydning, at der på hjemmesiden blev faciliteret levering af varer til udlandet, herunder Danmark.

Landsretten fandt det herefter godtgjort, at salget på hjemmesiden indebar en krænkelse af rettighedshavernes rettigheder efter den danske ophavsretslovs § 2, samt varemærkelovens § 1. Landsretten fandt dog, at det reelt set var virksomheden bag hjemmesiden, som var den påståede krænker og derfor den, som forbudskravet burde rettes mod. Da TDC’s eneste rolle i sagen var at levere internetadgang til danske internetbrugere, havde TDC som netværksoperatør ikke en forpligtelse eller reel mulighed for at besidde en viden, der var afgørende for at klarlægge, om de hjemmesider, TDC leverede internetadgang til, var i overensstemmelse med lovgivningen. Det ville kunne medføre uforholdsmæssige og vidtrækkende konsekvenser for TDC, hvis TDC kunne risikere at blive mødt med forbudskrav, hver gang en påstået krænkelse fandt sted på en hjemmeside, som TDC leverede internetadgang til. Bortset fra de tilfælde, hvor en krænkelse var konstateret ved en retskraftig dom, eller hjemmesiden havde et indhold, som måtte anses for åbenbart ulovligt, burde forbudskravet i første række fremsættes over for udbyderen af hjemmesiden frem for netværksoperatøren. På denne baggrund, og da nedlæggelsen af et forbud ville kunne medføre ulempe for TDC, der ville stå i åbenbart misforhold til Louis Poulsen Lighting, Fritz Hansen A/S m.fl.’s interesse, afviste landsretten at nedlægge fogedforbud mod TDC.