Højesteret: Nomas varemærke krænket

12-2013

Højesteret har den 11. december 2013 afgjort, at Homeenter på utilbørlig måde har snyltet på varemærket Nomas særpræg og renomme. Homeenter skal derfor betale et vederlag på 150.000 kr. til Noma.

Mikkelsen Media ApS havde efter aftale med det svenske firma Homeenter udført internetannoncering for en chokoladeklub. Af internetannoncen fremgik det, at man ved at tilmelde sig i chokoladeklubben deltog i lodtrækningen om en middag på restaurant Noma. Homeenter godkendte internetannonceringen.   

Ved annonceringens fremhævelse af Noma som ”verdens bedste” restaurant, blev Nomas varemærke brugt på dominerende og meget iøjnefaldende måde. Homeenters chokoladeklub forsøgte ved denne brug at lægge sig i kølvandet på Nomas velrenommerede varemærke for derved at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige. Højesteret fandt, at Homeenter herved på utilbørlig måde har snyltet på varemærket Nomas særpræg og renomme. Der er således sket en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 2.  Højesteret fandt tilmed, at der er handlet i strid med ”god markedsføringsskik”, og der er sket en uretmæssig brug af Nomas forretningskendetegn, hvorfor Homeenter tillige blev dømt for overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Homeenter hæfter sammen med Mikkelsen Media for overtrædelse af varemærkeloven og markedsføringsloven ved den godkendte annoncekampagne.

I dommen oplyses desuden om et andet arrangement, hvor et eventbureau ønskede at hyre Noma til at bespise 375 ansatte i et tysk firma. Noma skulle have 1 mio. kr. plus moms. Af dette beløb udgjorde 175.000 kr. betaling for at kunne bruge Nomas navn over for medarbejderne i det tyske firma.

Højesteret konkluderede, at Homeenter skal betale et vederlag for den skete brug af Nomas varemærke, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, og markedsføringslovens § 20, stk. 3. Vederlaget fastsattes til 150.000 kr., bl.a. på baggrund af oplysningerne om betaling for brug af Nomas navn i det andet tilfælde. Noma havde krævet 250.000 kr.

Læs hele dommen her.