Ændring af markedsføringsloven

04-2013


Folketinget har vedtaget ændring af markedsføringsloven. Ændringerne omfatter udvidelse af beføjelser og en ny kompetence til Forbrugerombudsmanden samt en udvidet beskyttelse af børn og unge.

Finansielle virksomheder skal også overholde markedsføringsloven

Forbrugerombudsmanden får mulighed for at anvende markedsføringslovens bestemmelser om blandt andet vildledning, utilbørlig markedsføring og købsopfordringer over for finansielle virksomheder. Formålet med lovændringen har været at ligestille finansielle og ikke-finansielle virksomheder.

Finanstilsynet har som hidtil hovedansvaret for at føre tilsyn med finansielle virksomheder i henhold til lov om finansiel virksomhed. Forbrugerombudsmanden får dog mulighed for at føre tilsyn med og behandle sager om overtrædelse af strafbelagte bestemmelser om pris- og risikooplysninger for finansielle ydelser.

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden har dermed overlappende beføjelser. Erhvervs- og Vækstministeriet har afvist, at dette dobbelte tilsyn bliver problematisk. Se Finansrådets udtalelse om problematikken her.

Forbrugerombudsmandens beføjelser udvides

Lovændringen medfører, at Forbrugerombudsmanden eller dennes juridiske ansatte fremover kan føre erstatningssager ved domstolene. Forbrugerombudsmanden får derudover beføjelse til at udstede administrative bødeforlæg, hvilket hidtil har været Anklagemyndighedens kompetence. Beføjelsen til at udstede administrative bødeforlæg begrænses dog til tilståelsessager.

Forbrugerombudsmanden får desuden mulighed for at meddele påbud til erhvervsdrivende om at informere forbrugere om deres retsstilling i relation til forældelse. Forbrugerombudsmanden kan anvende denne beføjelse, såfremt han skønner, at det er nødvendigt for at begrænse forbrugernes tab i en given sag.

Fuldstændigt forbud mod alkohol

Forinden ændringen har der været forbud mod markedsføring for indtagelse af alkohol, når markedsføringen var rettet mod børn og unge under 18 år. Denne regel skærpes, så markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år fremover slet ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til alkohol.

Lovændringen træder i kraft 1. maj 2013.

Se lovændringen her.