EDC ændrer praksis efter kritik fra Forbrugerombudsmanden

10-2013

Ifølge Forbrugerombudsmanden har ejendomsmæglerkæden EDC flere gange overtrådt den danske markedsføringslov ved at sende e-mails med reklamer til forbrugere, uden forbrugerne havde givet eksplicit tilladelse hertil. Det har nu fået EDC til at ændre praksis.

Forbrugere, der har købt eller solgt sit hus igennem EDC, har efterfølgende oplevet, at EDC og deres samarbejdspartnere har sendt dem reklamer via e-mail. Også forbrugere, der alene har bestilt en gratis salgsopstilling, har også modtaget et telefonopkald eller en e-mail, hvori EDC tilbyder at vise den konkrete bolig frem.

EDC har i købsaftalerne bl.a. mange andre vilkår haft en bestemmelse om, at de eller deres samarbejdspartner måtte sende efterfølgende markedsføringsmateriale via e-mail til kunden. På samme måde har EDC haft det som en betingelse, når man som forbruger bestilte en gratis salgsopstilling. Problemet med denne fremgangsmåde er, at det strider imod markedsføringsloven. Ifølge markedsføringslovens § 6 må erhvervsdrivende ikke sende e-mails med reklamer  uden et klart informeret og konkretiseret samtykke. Det skal altså være muligt for forbrugeren at vide, hvad det er han samtykker til.

Forbrugerombudsmanden har ikke ment, at en underskrift på en købsaftale eller en bestilling af en gratis salgsopstilling er tilstrækkelig, for at EDC kan sige, at de har et samtykke til at sende e-mails med reklamer. Problemet ligger i, at ved en købsaftale har man som forbruger fokus på alt muligt andet, og særligt det at få boligen købt eller solgt, hvilket er det primære element i sådanne aftaler. Samtidigt indeholder købsaftaler rigtig mange informationer. Det vil derfor være muligt at gemme et samtykke til at modtage reklame e-mails i en købsaftale, da langt de fleste forbrugere ikke vil være opmærksomme på, at de samtidig med at de er i færd med at købe eller sælge en bolig også afgiver et samtykke til efterfølgende at modtage reklamer via e-mails. Samtidigt kan det være meget uoverskueligt for forbrugeren, hvad  konsekvensen vil være, hvis ikke forbrugeren vil acceptere at modtage e-mails. Det samtykke, som forbrugeren giver, kan dermed ikke siges at være informeret og frivilligt og lever derfor ikke op til kravene i markedsføringslovens § 6.

Samme problemstilling, om end i mindre omfang, gør sig ligeledes gældende ved salgsopstillinger. Et ønske om at få en gratis salgsopstilling med deraf følgende konsekvens, at man efterfølgende modtager en strøm af reklamer via e-mails er ifølge Forbrugerombudsmanden ikke et tilstrækkeligt klart samtykke.

Det vigtige for Forbrugerombudsmanden er, at samtykket til reklamer via e-mail skal være forbrugerens eget tilvalg, samt det skal være tydeligt hvilke øvrige virksomheder, der med accepten har lov til at sende reklamer.

Som erhvervsdrivende skal man være meget opmærksom på, hvilken form samtykket tager. Det skal være muligt for en forbruger at vælge det aktivt til, og det skal fremstå klart og tydeligt, hvad forbrugeren samtykker til. Man kan som erhvervsdrivende ikke blot ”skjule” et samtykke i nogle i øvrigt omfattende betingelser eller aftaler, der har et hovedformål at regulere helt andre forhold. Som erhvervsdrivende kan man med fordel lave et særskilt punkt, der handler om samtykke til at modtage e-mails med reklamer, og som det er muligt for forbrugeren at sige aktivt ja til. Samtykke kan i visse nærmere situationer udformes som et fravalg, hvor forbrugeren aktivt skal fravælge muligheden for at modtage reklamer via e-mails efterfølgende, men også her gælder det, at det skal fremstå som et klart og overskueligt valg, og forbrugeren skal kunne overskue konsekvenserne og let kunne fravælge.

Er man som erhvervsdrivende i tvivl om reglerne for samtykke til at ville modtage reklamer via e-mail eller reglerne for fremsendelse af markedsføringsmateriale til forbrugere via andre medier som fx alm. brev, telefon, SMS m.v. eller  markedsføringsretlige forhold i øvrigt, kan man med fordel kontakte os.

Kilde: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nyheder-fra-FO/Pressemeddelelser/EDC-retter-ind-efter-kritik-fra-Forbrugerombudsmanden?tc=D74929A5CD4D4F43909476CBFC7C9FE1