Bliv klog på udfordringerne ved cloud computing

 

09-2013

Cloud computing er blevet et praktisk og brugbart instrument for rigtig mange virksomheder for at opnå konkrete fordele i forhold til omkostninger, fleksibilitet og skalerbarhed. Overgangen til en cloud-løsning er dog for mange virksomheder udfordrende.

It-kontrakter er en del af hverdagen for mange virksomhedsledere og særligt for it-ledere, der ofte får til opgave at finde ud af, hvordan virksomheden kan anvende cloud-løsninger, uanset om det er SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) eller IaaS (Infrastructure as a Service). Anvendelse af cloud computing kan dog medføre mange overvejelser af både juridisk og ikke-juridisk karakter og kræver et grundigt forarbejde.

Udover forarbejdet er det også en gennemgående udfordring for mange virksomheder, at it-kontrakter, herunder cloud computing kontrakter, ofte er vanskelige at forstå for personer, der ikke har en juridisk baggrund eller er erfarne brugere af cloud computing.

Man kan derfor som virksomhed med fordel gøre sig følgende overvejelser for at sikre en vellykket overgang til anvendelse af cloud computing og en gennemsigtig kontrakt med leverandøren:

  • Afdæk virksomhedens parathed i forhold til en cloud-løsning, og om eksisterende hardware og software kan håndtere cloud-løsningen. Dette gælder alt fra virksomhedens mobiltelefoner til virksomhedens processor og applikationer, der alt sammen skal kunne fungere umiddelbart med cloud-løsningen.

  • Afklar de økonomiske omkostninger. Brug af cloud-løsninger kan være besparende, men omkostningerne kan variere kraftigt, alt efter hvilke behov virksomheden har. Et afgørende element er eksempelvis, hvor stor en mængde data der ønskes overført til skyen, og mulighederne for op- og nedskalering. Tjek derfor prismodellen grundigt.

  • Afklar om anvendelse af en cloud-løsning medfører yderligere omkostninger for virksomheden, herunder om der kræves en decideret læringsfase og uddannelse af medarbejdere i brugen af den nye cloud-løsning.

  • Det tidsmæssige aspekt af overgangen til en cloud-løsning er et omkostningsspørgsmål og et praktisk spørgsmål, idet ikke alle virksomheder kan tåle et længerevarende indgreb i deres it-miljø. Det kan eksempelvis være afgørende for virksomheden, hvis medarbejderne i en længere periode end aftalt med cloud-leverandøren må undvære adgang til computerne.

  • Fokuser på oppetider, svartider og fejlretning. Parametrene i SLA’en vil kunne have betydning for bodsfastsættelse, ligesom strenge SLA-krav vil kunne fordyre kontrakten. Foretag derfor en nøgtern vurdering i relation til virksomhedens reelle behov og de opstillede SLA-krav.

  • Tjek virksomhedens egne softwarelicenser. Nogle softwareudbydere er fremsynede i forhold til brugen af deres software i forbindelse med cloud-løsninger, mens andre ikke har særlige bestemmelser omkring dette. I visse tilfælde kan brug af software i forhold til en cloud-løsning være en særdeles bekostelig affære.

  • Foretag en risikovurdering. ENISA (European Network and Information Security Agency) har udgivet en detaljeret rapport om risikovurdering af cloud computing som forretningsmodel. Rapporten belyser nogle af cloud computing forretningsmodellens fordele samt de væsentligste sikkerhedsrisici. Samtidig kommer rapporten med en række mere konkrete anbefalinger og tjeklister.

  • Læs samtlige betingelser fra cloud-leverandøren grundigt igennem. Stil spørgsmål til de kontraktuelle forhold og afdæk eventuelle uklarheder.  

  • Søg rådgivning og hjælp til de juridiske forhold i forbindelse med cloud-løsningen. En af de største barrierer for brug af cloud computing i den offentlige og private sektor er usikkerhed omkring, hvilke love og regler virksomhederne skal være opmærksomme på, når de implementerer cloud-løsninger.

  • Hav særligt fokus på persondatalovgivningen i forhold til cloud-løsningen, herunder spørgsmålet omkring sikkerhed, dataoverførselsaftaler og databehandleraftaler. Det er et komplekst område, der kræver en grundig undersøgelse og afdækning af såvel cloud-leverandørens som virksomhedens håndtering og anvendelse af persondata.

Bird & Bird har indgående kendskab til de juridiske forhold omkring cloud computing. Såfremt du har behov for rådgivning i forhold til cloud computing, er du velkommen til at kontakte Jesper Langemark, Peter Lind Nielsen eller Nis Peter Dall. 

 

Authors

Jesper Langemark

Jesper Langemark

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 26 20 02