Bird & Birds COVID-19 beredskab og gratis hotline

Bird & Birds COVID-19 beredskab og gratis hotline

Coronavirussen, COVID-19, har spredt sig over hele verden, og også Danmark er hårdt ramt. Vi følger udviklingen og myndighedernes anbefalinger på tætteste hold og vil løbende holde dig opdateret om de juridiske forhold, som COVID-19 og konsekvenserne heraf afføder. 

Myndigheder, erhvervslivet, selvstændige og private følger på daglig basis den hastige udvikling af corona / COVID-19 i Danmark, Norden og i resten af verden. Juridisk afføder COVID-19 en række problemstillinger, som de fleste virksomheder bør tænke ind i den daglige drift. Kan arbejdsgiver fx indføre reduceret arbejdstid (arbejdsdelingsordninger), modtage lønkompensation og i hvilket omfang? Hvilke forholdsregler bør den ansvarlige virksomhedsledelse træffe?

Gratis hotline: Stil spørgsmål til vores juridiske specialister om COVID-19

Hos Bird & Bird har vi oprettet en hotline og et særligt beredskab af specialister inden for forskellige juridiske områder, der sidder klar til at svare på alle typer af spørgsmål om følgerne af COVID-19 og de tiltag, der iværksættes fra politisk hold.

Vi dækker blandt andet følgende retsområder og problemstillinger:

 • Force majeure – hvornår og hvordan?
 • Persondata – hvad må man spørge sine ansatte om? Må man videregive oplysninger om smitte? Sikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser
 • Arbejdsgivers ledelsesret - hvilke begrænsninger kan medarbejderne påføres?
 • Opsigelsesregler - lønforpligtelser - hvornår kan medarbejdere afskediges, og kan det undgås mod at få lønkompensation fra staten?
 • IT services og outsourcing kontrakter – påberåbelse af force majeure/hardship/Material Adverse Change (MAC) efter kontrakten eller på andet grundlag. Frafald af on-site requirements, SLA relief og ansvar for håndtering af driftsudfordringer i øvrigt
 • Cyberangreb – øgede risici ved fjernarbejde samt forsikringsforhold
 • Kontrakter - force majeure - forsinkelse - annullering – suspension
 • Offentlige indkøb og udbud – forlængelse og ændring af eksisterende kontrakter eller indgåelse af nye kontrakter uden sædvanlig udbudsprocedure eller efter hasteproceduren
 • Statsstøtte - Ekstraordinær lovgivning – trepartsaftaler - beslutninger - påbud – retningslinjer
 • Corporate governance - afholdelse af ekstraordinære bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 • Egenkapital - vurdering af krav til sund likviditet og egenkapital ift. hjælpepakker
 • Forsikring - tabsdækning
 • Finansiering - krænkelse af finansielle covenants – forventet/anticiperet misligholdelse
 • Sikkerhed - garantier - moderselskabsgarantier
 • Børsrapporteringsforpligtelse - kvartalsvis rapportering - resultatprognose og vejledning
 • Omstrukturering - salg af aktiver vs. salg af aktier
 • Insolvens - likviditetsudfordringer - bestyrelsens pligt til at handle
 • Fast ejendom - misligholdelse - fritagelse for leasingforpligtelsen
 • Rejser og kulturarrangementer – afbestilling og aflysning - kompensation

Kontakt os

Bird & Birds danske COVID-19 beredskab koordineres af følgende specialister, der som ansvarlig for hver deres fagområder, har et stort team af dygtige specialister bag sig:

Søren Narv Pedersen, tlf. +45 22 49 08 14– Ansættelsesret og alt vedr. medarbejderforhold

Michael Gorm Madsen, tlf. +45 25 24 51 30 – Persondata og alt vedr. behandling af helbredsoplysninger

Julie Bak-Larsen, tlf. +45 30 85 13 40 – Kontraktforhold og Cybersikkerhed

Lau Normann Jørgensen, +45 20 44 21 94 – IT services og outsourcing

Thomas Larsen, tlf. +45 20 75 27 49 – Offentlige indkøb og udbud

Casper Moltke-Leth, tlf. +45 20 93 94 94 – Virksomhedsdrift i bred forstand, selskabsret og fast ejendom

Morten Nissen, tlf. +45 27 59 32 04 – Statsstøtte og konkurrenceret

Mogens Vestergaard, tlf. +45 30 85 13 42 – Force majeure

Jesper Langemark, tlf. +45 22 26 20 02 – IT-kontrakter og kommercielle kontrakter

Philip Graff, tlf. +45 21 77 66 96 – Finansiering og forsikring mv.

Martin von Haller Grønbæk, tlf. +45 40 73 19 14 - Start-ups

Peter Dann Jørgensen, tlf. 40 54 74 96 - Offentlige kontrakter og leverandører hertil

Peer Petersen, tlf. + 30 85 13 41 - Rejser og kulturarrangementer

 

Vi holder dig opdateret
Følg vores seneste juridiske opdateringer om COVID-19 for Danmark eller besøg vores internationale COVID-19 fokusside.


Seneste nyheder