EU-udbud for ikke-jurister – Nohr-Con

01 oktober 2013

08.45 - 16.00 CET

Sabro (ved Aarhus) / København

Datoer: 

1. & 2. oktober 2013, Sabroe (ved Aarhus) 
30. & 31. oktober 2013, København
3. & 4. december 2013, København
5 & 6. marts 2014, København
24.  & 25. september 2014, Aarhus

Kurset "EU-udbud for ikke-jurister" giver dig en solid basis for at arbejde med udbud og undgå alvorlige, konsekvensfyldte juridiske fodfejl.

Læs mere om EU-udbud for ikke-jurister her.

Programmet

Dag 1

08.45 – 09.00

Registrering og forfriskninger

09.00 – 09.10

Velkomst v/ Nohr-Con 

09.10 – 12.30

Forberedelsen Forberedelse af udbudsproceduren, herunder afgrænsning af udbudsgenstanden, kategorisering i henhold til direktiv og ydelsestype, kapitalisering, løbetid og optioner samt relevante kontraktforhold. Fastlæggelse af projektorganisation hos ordregiver, herunder forholdet til rådgivere og interne ressourcer m.v. Valg af udbudsform. Valg af tildelingskriterier. 

12.30 – 13.30 

Frokost. Der vil ca. hver time være pause 

13.30 – 16.00 

Selve bekendtgørelsen Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse, herunder fastlæggelse af kvalifikationskrav og fastlæggelse af krav til dokumentation for tekniske og økonomiske kvalifikationer. Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder formuleringen af udbudsbetingelserne som skal være gældende for procedurens gennemførelse, kravspecifikation og kontrakt. 

16.00 

Afslutning dag 1 

Dag 2

08.45 – 09.00 

Forfriskninger 

09.00 – 12.30

Modtagelsen af tilbuddene Forberedelse af tilbudssammenligning. Modtagelse af ansøgninger m.v. Kvalifikationsvurdering. Budopfordring. Spørgeperiode, herunder afvikling af spørgemøder, besigtigelse og dialog med tilbudsgiverne. Modtagelse af tilbud, herunder konditionsmæssighedsvurderingen og forberedelse af tilbudssammenligning. Tilbudssammenligning og forbeholdshåndtering. 

12.30 – 13.30 

Frokost. Der vil ca. hver time være pause 

13.30 – 16.00 

Ordretildelingen og kontraktstyring Kontrahering og afklaring. Offentliggørelse af tildeling. Relative begrundelser til tilbudsgivere. Forberedelse eller gennemførelse af klagesag. Kontraktstyring og udfasning.

16.00 

Afslutning. Deltagerbeviser udleveres.