EU Persondataforordning Forum

12 april 2016

Kl. 13.30 - 16.30

Admiral Gjeddes Gaard, København

KMD og Bird & Bird inviterer til EU Persondataforordning Forum.

Med denne invitation ønsker KMD og Bird & Bird at etablere et uformelt forum – en kombination af en Erfagruppe og en Special Interest Group (SIG) – hvor udvalgte virksomheder med udgangspunkt i IT og jura kan drøfte relevante forhold for de virksomheder, der som kunder og IT leverandører, offentlige og private, dataansvarlige og -behandlere, skal finde praktiske løsninger på implementering af forordningen, og som ønsker at være velforberedte til ikrafttrædelsesdatoen.

Nogle af de emner, som vi allerede har identificeret som relevante er:

1) Hvornår skal virksomheder udpege en DPO samt uddannelse af og krav til en DPO?
2) Håndtering af risikovurderinger/DPIA.
3) Håndtering af og forventninger til håndhævelse af reglerne?
4) Privacy by design/default.
5) Sikkerhedskrav herunder definition af sikkerhedsniveau.
6) Tilsyn/audits med sikkerhed.
7) Overførsler nu og i fremtiden.

Se programmet for det første møde og tilmeld dig her.
 

Mere information