Gratis morgenseminar: Opsigelse og bortvisning - do's and don'ts

23 november 2018

kl. 9.00-11.30

Bird & Bird, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø

Få et indblik i do's and don'ts i forbindelse med opsigelse og bortvisning af medarbejdere.

Kom og hør med når Bird & Bird holder morgenseminar om do's and don'ts i forbindelse med opsigelse og bortvisning af medarbejdere fredag den 23. november 2018. 

Der gælder ikke noget almindeligt ulovbestemt saglighedskrav, når en arbejdsgiver skal opsige en medarbejder. Alligevel er der mange aspekter, en arbejdsgiver skal være opmærksom på ved opsigelse eller bortvisning af medarbejdere. Som det første kan nævnes, at der følger et saglighedskrav af funktionærloven, ligesom der ved de fleste overenskomster tillige gælder et saglighedskrav. Et andet aspekt, som arbejdsgiveren må overveje er, om medarbejderen er særligt beskyttet, eksempelvis som lønmodtagerrepræsentant eller gravid. Endvidere skal arbejdsgiveren være opmærksom på at overholde både forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven.

Det får du viden om

Til dette arrangement vil du få indblik i:

  • Saglighedsvurderingen ved en opsigelse/bortvisning
  • Beskyttede medarbejdere
  • Forbud mod forskelsbehandling
  • Kravet om ligebehandling
  • Medarbejderens grove misligholdelse af ansættelsesforholdet

Der vil også være mulighed for at drøfte og stille spørgsmål om emnet undervejs.

Målgruppe

Arrangementet er målrettet offentlige og private arbejdsgivere, personalechefer, personalejurister og andre, der beskæftiger sig med personalejura.

Praktisk

Der serveres kaffe/te og croissanter under arrangementet. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Du kan tilmelde dig arrangementerne herunder.

> Tilmeld dig morgenseminar den 23. november 2018.