Udbudsretlig nytårskur 2018

24 januar 2018

kl. 15.00-17.00

Bird & Bird, Sundkrogsgade 21, 2100 Købemhavn Ø

Kom til vores nytårskur og vær med til at fejre det forgangne og nye år sammen med os. Vi tager et tilbageblik på 2017 og giver vores bud på udbudsretlige udfordringer og muligheder i 2018

Endnu et spændende år er ved at være gået, og vi ser årsskiftet som en god anledning til at samle alle vores gode klienter og samarbejdspartnere.

Vi vil servere lidt godt til ganen og et glas bobler, så vi kan ønske hinanden godt nytår og takke for samarbejdet gennem året, der gik.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at tage et tilbageblik på 2017, og fortælle om hvad vi kan tage med os fra året, der gik - men også give vores bud på, hvad der venter af udbudsretlige udfordringer i det nye år.

Agile løsninger og behov for fleksibilitet og ændringshåndtering
De offentlige investeringer i it- og digitaliseringsløsninger vil fortsætte, og med anerkendelsen af at hverken behov eller løsninger er statiske, skal de fremtidige udbudsforretninger kunne rumme mulighederne for, at der kan arbejdes med agile løsninger. Endvidere skal de fremtidige kontrakter tage højde for behovet for fleksibilitet og ændringshåndtering. Hvordan dette løses kommercielt og udbudsretligt har vi et bud på.

Udbud og persondata
Selvom der stadig er noget tid til de nye persondataregler træder i kraft, så har ordregivere allerede i længere tid haft fokus på overholdelsen heraf i forbindelse med udbud af kontrakter, der involverer persondata. Vi tager et kig på status af de nye persondataregler og på hvordan man håndterer persondata i forbindelse med udbud, ligesom vi videregiver vores erfaringer med håndteringen af persondatareglerne ved udbud.

Brugen af udbud med forhandling
Vi har i 2017 oplevet en stor fremgang i brugen af udbudsformen udbud med forhandling. Særligt har vi anvendt udbudsformen ved større komplekse it-kontrakter, og vi har oplevet, at forhandlinger medfører formindskelse af tilbudsgivernes risikotillæg, højner forståelsen for ordregivers behov og mindsker risikoen for ukonditionsmæssige tilbud. Hør om vores gode erfaringer med forhandling samt vores bud på hvordan udbudsformen også i større eller mindre skala kan anvendes ved andre typer af indkøb.

Klager
Vi har også i dette år håndteret en række klagesager og potentielle klagesager for såvel ordregivere som tilbudsgivere. Hør om den væsentligste læring fra disse sager, herunder tendenser i forhold til, hvornår en klage kan anses som en meningsfuld vej at gå set med tilbudsgiverøjne.

> Tilmelding til arrangementet senest den 15. januar