Morgenseminar - Persondataforordningen og rollen som databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Aarhus

25 april 2017

Kl. 8.30 - 10.30

Bird & Bird, Europaplads 2, 4., 8000 Aarhus C

Bird & Bird inviterer til morgenseminar vedrørende de nye regler i Persondataforordningen, herunder med særligt fokus på kravet om udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver.

Persondataforordningen indfører en række helt nye bestemmelser, der i det væsentligste medfører, at databehandlere vil få øgede forpligtelser, at de registrerede får udvidet deres rettigheder og at de nationale tilsynsmyndigheder vil få skærpede håndhævelsesmuligheder. Seminaret giver en introduktion til de nye regler, som man skal være opmærksom på, når man behandler personoplysninger.

De nye regler introducerer bl.a. et krav om udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver i visse situationer. Find ud af, om du er forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver og få et indblik i de særlige regler, der finder anvendelse ved udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver og i forhold til de opgaver, som databeskyttelsesrådgiveren skal varetage.   

Oplægsholder er blandt andre Nis Peter Dall, advokat og partner i Bird & Bird, der i mange år har arbejdet med reglerne for persondatabeskyttelse i både Danmark og internationalt.

Seminaret retter sig til såvel offentlige myndigheder som private virksomheder, der har berøring med området og ønsker en introduktion til de udfordringer, som forordningen vil medføre.

Deltagelse er gratis. Tilmelding kan ske her.