Morgenseminar - Brush-up i Persondataforordningen i København

31 august 2017

Kl. 9.00 - 11.00

Bird & Bird, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø

Bird & Bird inviterer til morgenseminar vedrørende de nye regler i Persondataforordningen, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Persondataforordningen indfører en række helt nye bestemmelser, der i det væsentligste medfører, at databehandlere vil få større forpligtelser, at de registrerede får udvidet deres rettigheder og at de nationale tilsynsmyndigheder vil få skærpede håndhævelsesmuligheder.

På seminaret får du et brush-up i de nye regler, som man skal være opmærksom på, når man behandler personoplysninger samt et indblik i konsekvenserne, og hvad de vil betyde i praksis.

Oplægsholder er blandt andre Nis Peter Dall, advokat og partner i Bird & Bird, der i mange år har arbejdet med reglerne for persondatabeskyttelse i både Danmark og internationalt.

Seminaret retter sig til såvel offentlige myndigheder som private virksomheder, der har berøring med området og ønsker en introduktion til de udfordringer, som forordningen vil medføre.

Deltagelse er gratis. Tilmelding kan ske her.