Tillægsmodul i Forhandlingsteknik

16 september 2015

16. og 17. september 2015

Hotel Hesselet

IT Contract Manager

Tillægsmodul i Forhandlingsteknik

Vil du gerne bliver bedre til at forhandle og opnå mere tilfredsstillende resultater? Så har du her chancen med dette specialkursus, som vi nu udbyder for andet år i træk.

Du får 2 dages intensiv træning i forhandling

Du får redskaber til at blive bevidst om forhandlingen

Du lærer at opnå bedre resultater

Du lærer hvordan du undgår at forhandlinger kører skævt

Målet med kurset er at ruste dig til at kunne planlægge og gennemføre dine forhandlinger med et bedre forhandlingsresultat og samtidig bevare og udbygge en god relation til din modpart.
Du vil både få teori og praktik samt en række forhandlingsredskaber, som du umiddelbart kan bruge i dine forhandlinger. Du får prøvet dig selv af og bliver en mere sikker og bedre forhandler.

Du bliver i stand til at lægge en strategisk ramme over din forberedelse, så du kan prioritere og vægte dine interesser og analysere din modparts. Du bliver mere adræt i at bevæge dig i forhandlingsrummet og til at håndtere konflikter med din modpart.

Uddannelsen bygger på seneste teori fra Program on Negotiation fra Harvard Law School.
Kursusmaterialet inkluderer bogen "Bedre forhandling" af Nicolai Robinson (Djøf Forlag, 2012).

Uddannelsens indhold og form

Afdækning af interesser hos parterne

Hvordan håndteres en forhandlingsproces på en konstruktiv måde?

Relationen til modparten og afklaring af gensidige forventninger

Metoder og teknikker, der fremmer et godt resultat

Faktuel viden, forskellige fortolkninger og formodninger samt befordrende spørgsmål

Udspil, bevægelse og ankre i forhandling

Arbejde med føelser under en forhandling

Forståelse af processens betydning for vores opfattelse af resultatet

Struktureret og strategisk forberedelse

Kurset er en blanding af oplæg med interaktive øvelser og forhandlingscases, der alle tager udgangspunkt i virkelighedsnære forhandlingssituationer.

Målgruppe for uddannelsen
Alle der arbejder med kontraktforhandlinger eller står over for at skulle forhandle kontrakter m.v. i deres arbejde.

Kursusledere og underviser
Advokat Hanne Bender og advokat Peter Lind Nielsen
Gæsteunderviser: Charlotte Flach
Charlotte Flach er cand.jur. med en baggrund som advokat fra et af landets største advokatkontorer. Herudover er hun uddannet forhandlingsekspert fra blandt andet Program on Negotiation ved Harvard Law School og Berkeley University i Californien. Hun har udviklet flere uddannelser og underviser i forhandling på uddannelser og kurser landet over. Charlotte har som advokat og professionel forhandler gennem mange år stor praktisk erfaring med forhandlinger i komplekse og stærkt konfliktfyldte forhold. Hun har forhandlet kontrakter i erhvervsmæssige forhold, arbejdsretlige overenskomster og en lang række øvrige aftaler samt bistået ved rets- og voldgiftssager m.v. Charlotte er medstifter af og partner i virksomheden Forhandling.net, hvor hun også rådgiver, underviser i forhandling og bistår i forhandlings- og konfliktløsningsforløb

Dato og sted
Kurset afholdes onsdag den 16. september og torsdag den 17. september på Hotel Hesselet, Nyborg.

Tilmelding og pris
Tilmeldingsfrist er den 26. august 2015.

Kursuspris for deltagelse den 16. og 17. september kr. 12.880,00 ekskl. moms.

Internatophold på Hotel Hesselet inkl. middag om aftenen og morgenmad den 17. september
kr. 2.665,00 ekskl. moms.

Du kan tilmelde dig her eller via mail til kursuskoordinator Tina Westh Hansen på itcm@twobirds.com.

Øvrige bemærkninger
Det er ingen betingelse, at du skal have deltaget på ITCM-uddannelsen, og du er derfor velkommen til at sende invitationen videre til dine kolleger.

Vi forbeholder os ret til at aflyse kurset ved for få tilmeldinger eller pga. sygdom mod forholdsmæssig refusion af betalt gebyr.