Vi gør en indsats for at minimere vores påvirkning på miljøet gennem ansvarlig administration af vores kontorer og minimering af affald og genbrug, i den udstrækning det er praktisk muligt.


           

        


Energistyring

Vi gennemgår regelmæssigt vores energiforbrug og opfordrer vores medarbejdere til at minimere forbruget ved bl.a. at slukke udstyr om natten og i weekenderne. Hvor det har været muligt, er der installeret bevægelsesdetektorer, der automatisk tænder og slukker lyset, og hvis dette ikke er tilfældet, har vi indført procedurer, så lyset ikke er tændt om natten.

Til toppen


Affald og genbrug

Vi anvender et avanceret elektronisk dokumenthåndteringssystem, der reducerer forbruget af print på papir. Hvis print er nødvendigt, er vores printere som standard indstillede til at udskrive dobbeltsidet.

Det papir, der anvendes i vores printere, er enten genbrugspapir eller papir fra bæredygtige kilder, og alle printerpatroner returneres til leverandørerne til genopfyldning eller genbrug.

Vi planlægger initiativer, der skal sikre, at vi genbruger så meget affald som muligt, og hvor langt størstedelen af kontoraffald genbruges. (Fortroligt papiraffald makuleres og kan herefter genanvendes).

I den udstrækning dette kan gøres på en sikker måde, bliver overskydende computerudstyr og møbler tilbudt til velgørende organisationer. Mobiltelefoner genbruges gennem en velgørende organisation.

Til toppen


Indkøb

Alle vores leverandører vurderes efter forskellige parametre for at sikre, at de opfylder de høje krav, vi har til dem. Dette indebærer bl.a. en anmodning om oplysninger om miljøpolitikker i deres tilbud, samt at vi så vidt muligt prioriterer brug af miljørigtige produkter, f.eks. i rengøringsaftaler.

Til toppen


Rejser

Vores rejsepolitik fokuserer på at opnå den bedste værdi og vise det største hensyn til miljøet, og herunder at:

  • behovet for rejser holdes på et minimum
  • der benyttes togtransport fremfor flytransport, i det omfang dette er muligt
  • der benyttes offentlig transport, hvor dette er praktisk og sikkert
  • der anvendes telefon- og videomødefaciliteter frem for at rejse 

Til toppen

Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail