Vi minimerer effekten af ​​vores indvirkning på miljøet gennem ansvarlig forvaltning af vores bygninger, minimering af affald og genbrug, hvor det er praktisk muligt. 


Energy management      Waste and recycling      Procurement

Travel      Earth Champions Foundation      Other environment pro bono