Som advokatfuldmægtig bliver du ansat indenfor et eller flere af vores kerneområder. Du tilknyttes som udgangspunkt et til to områder og får dermed mulighed for at specialisere dig allerede fra starten. Ønsker du at rokere undervejs, er der naturligvis mulighed for det. Som fuldmægtig hos Bird & Bird kommer du til at arbejde med spændende sager sammen med dygtige jurister.

Gennem dit fuldmægtigforløb vil du have et tæt samarbejde med vores erfarne jurister, der støtter og motiverer dig. I vores åbne kontorlandskab sidder vi i teams, så du får rig mulighed for at lære af og sparre med dine mere erfarne kollegaer, men du vil også allerede fra starten få et stort selvstændigt ansvar. Vi er med dig hele vejen, så du opnår et højt fagligt niveau og får en bred kommerciel forståelse, der kvalificerer dig til at rådgive om erhvervsmæssige forhold til både danske og internationale klienter.

Gennem Bird & Birds Nordic Development Programme, og Bird & Birds globale faglige arrangementer, sikres du løbende kompetenceudvikling og videreuddannelse, der understøtter din advokatfuldmægtiguddannelse og som supplement til den obligatoriske efteruddannelse, du selvfølgelig også tilbydes.

Du får mulighed for at opbygge et internationalt netværk til jurister og vores samarbejdspartnere og klienter.

Løn og medarbejdergoder

Hos Bird & Bird tilbyder vi en konkurrencedygtig lønpakke, inklusiv pension og sundhedsforsikring.

Alle jurister er endvidere omfattet af et transparent bonusprogram, der adskiller sig fra traditionelle bonusmodeller ved at tillige at måle på og honorere "den gode kollega".

Alle medarbejdere får udleveret en bærbar PC til arbejdsbrug, der kan tages med hjem, hvis behovet skulle opstå. Alle jurister får tilbudt firmamobiltelefon samt internetopkobling i forbindelse med hjemmearbejdsplads.

Endvidere tilbydes alle ansatte 5 feriefridage årligt, udover ferielovens sædvanlige 5 ugers ferie, samt fuld løn under barsel (graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov i op til 10 uger) efter et års anciennitet.

Derudover tilbyder Bird & Bird:

 • Frokostordning
 • Bruttolønsordninger
 • Yderligere firmabetalte fridage
 • Gratis udendørs parkering
 • Massageordning
 • Renseriordning
 • Takeaway-ordning
 • Firmarabatordninger hos en række forretninger
 • Mange sociale arrangementer og events

Hos Bird & Bird har vi desuden et "Twinning Programme", der giver mulighed for udstationering til et af vores andre kontorer i Europa, hvor man bidrager til hverdagen og arbejder med på relevante sager. Perioden for udstationeringen aftales med den enkelte medarbejder.

Sundhed og trivsel

I Bird & Bird er vi glade for sport og tror på, at sport skaber sundhed, fælleskab og arbejdsglæde.

Vi har derfor etableret en løbeklub med en løbecoach, som løber med os én gang om ugen. Derudover deltager vi i både DHL og Harbour Run og stiller også op i Bird & Birds årlige fodboldturnering i en europæisk storby, hvor Bird & Bird har kontor.

Bird & Bird vil også gerne understøtte andre gode sportsinitiativer og betaler halvdelen af deltagergebyr til udvalgte løb og cykelløb.

Udover vores fysiske aktiviteter tilbyder vi også vores medarbejdere:

 • Frisk frugt i alle afdelinger 
 • Gratis adgang til fitnessrum
 • Nye lokaler med mulighed for at sidde og arbejde forskellige steder, så man ikke er bundet til sin plads

Årlig medarbejderudviklingssamtale

En gang om året gennemføres en koordineret udviklingsindsats, og alle medarbejdere inviteres til en medarbejderudviklingssamtale (MUS), hvor der sættes fokus på medarbejderens faglige og personlige udvikling og medarbejderens generelle trivsel. Samtalen skal ses som et supplement til de mange drøftelser og den tætte sparing i dagligdagen med både kollegaer og den daglige leder.

Udvikling og efteruddannelse

Bird & Bird tilbyder et Nordic Development Programme, der er skræddersyet og tilpasset alle medarbejdere på alle niveauer.

Som ny medarbejder bliver du inviteret til et af vores nordiske kontorer til "Welcome Day" sammen med andre nye kollegaer fra Sverige og Finland.

Derefter følger du udviklingsprogrammet på dit karrierespor, hvor du løbende vil blive tilbudt workshops og uddannelse.

"We invest in you every step of the way – for the benefit of you, our firm and our clients"

Flere gange om året afholdes globale practice og sector retreats rundt omkring i verden, som har stor fokus og prioritet hos Bird & Bird. Medarbejdere fra kontorer i hele verden mødes årligt indenfor enten practices eller sektorer for at vidensdele og for at deltage i faglige indlæg. Vi tror på, at networking på tværs af vores kontorer sikrer en høj kvalitet og bedre service til vores klienter.