Our Story

Bird & Birds historie går tilbage til 1830’erne, og advokatfirmaet blev oprettet i 1846. Selv dengang tiltrak firmaets enestående klientservice og passion for centrale brancher førende innovatorer.

I takt med at teknologien muliggjorde hurtigere gennemførelse af innovation og nye ideer, tilskyndede behovet for at beskytte klienternes opfindelser og ideer kontoret til at udvide internationale kompetencer. Nu næsten 180 år senere har Bird & Bird 29 kontorer rundt om i Europa, Mellemøsten og Asien og klienter i 118 lande.

Firmaets oprindelse - 1830'erne to 1900

Understøttelse af innovation er et centralt punkt for den juridiske verden

Bird & Bird kan spore sine rødder tilbage til 1830'erne, hvor William Frederick Wratislaw Bird tog til London fra Midtengland for at uddanne sig til advokat.

Efter et kort partnerskab med William Fisher og et andet partnerskab med James Moore endte den unge William Bird med at lede det voksende Bird & Moore i det juridiske kompleks i Gray’s Inn, der var hjertet af den engelske juridiske verden på et tidspunkt, hvor det engelske retssystem undergik en større forandring.

William trivedes tydeligt med udfordringerne i et miljø, der hurtigt ændrede sig, da firmaet fokuserede på at hjælpe de, der udbyttede den britiske industrielle ekspansion. Firmaet voksede hurtigt og i 1875 gik sønnen William Barrott Montford Bird ind i firmaet. I de næste ni år arbejdede far og søn sammen indtil 1884, hvor den ældre William trak sig tilbage og overlod firmaet til sin søn.

Den yngre William Bird var en enestående person, der opbyggede en stærk kreds af klienter inden for to af tidens vigtigste teknologier – kulminedrift og jernfremstilling – og Edmund Strode sluttede sig til fra 1891.

Firmaet fokuserede på de innovative industrier og fik i 1898 sin første varemærkesag på vegne af selskabet The Eastman Photographic Materials Company, om beskyttelse af Silo-fotografisk papir - et træk, der var et tidligt tegn på firmaets fokus på beskyttelse af klienternes intellektuelle ejendomsrettigheder og ideer.

Passionen for beskyttelse af klienternes interesser bidrog til at opbygge firmaets omdømme, og William Bird blev én af de førende advokater i Londons forretningsliv og var værdsat for hans kommercielle kløgt såvel som hans juridiske skarpsindighed. Han blev udnævnt til bestyrelsesmedlem i Williams Deacons Bank, der i dag er en del af The Royal Bank of Scotland, samt i talrige jern- og stålvirksomheder, der inkarnerede den sene victorianske tids gyldne æra. Han blev udnævnt High Sheriff of Sussex, medlem af Parlamentet for Chichester og i anerkendelse af hans engagement i teknologi, idet han oprettede et af de første selskaber for elektriske lyspærer – et selskab, der nu er et velkendt navn og stadig en af firmaets klienter – blev han udnævnt til ridder for at give legater til kandidater, således at de kunne fortsætte deres forskning.

Grundlægglesen af Bird & Bird - 1900 til 1950

Ukomplicerede city-advokater for førende innovationer

Ved århundredeskiftet var Bird, Moore and Strode et af Londons førende advokatfirmaer, og i 1901 gik Williams halvfætter, Ernest Edward Bird, ind i firmaet som partner. Ligesom William før ham skulle Ernest blive en af Londons højest anerkendte advokater, og blot fire år efter at Ernest blev partner, forlod Edmund Strode partnerskabet. Firmaet blev samme år omdøbt til Bird & Bird.

Firmaet fortsatte med at fokusere på beskyttelse af opfindere af nye teknologier og i 1909 førte firmaet sin første patentsag for ‘Z’ Electric Manufacturing Co Ltd mod Marples, Leach & Co Ltd i en sag vedrørende tråde til glødepærer. Samme år blev John Venning, der senere skulle etablere en af Londons mest betydningsfulde patentpraksisser, partner.

Advokat Vennings klienter var først og fremmest det hollandske selskab Philips, der fremstiller elektriske produkter, og i 1930 var han blevet så betydningsfuld for firmaet, at han blev udpeget til at være et af de tre ledende bestyrelsesmedlemmer i Philips’ engelske trust, hvor han bidrog til beskyttelse af dens interesser gennem krigsårene.

Advokat Venning blev bistået af Arthur Hodges, en af Londons mest talentfulde fuldmægtige. Hodges, der ikke var uddannet advokat, var en ekstremt velbegavet assistent, havde et naturligt flair for videnskab, teknologi og sprog, hvilket gav ham en enestående indsigt i de udfordringer, som hans klienter stod overfor. Han hjalp med til at etablere Bird & Birds tidlige omdømme for næstekærlighed. Som han sagde: ”Jeg plejede at skrive forståeligt på jævnt engelsk ved at bruge korte ord og sætninger, der gik lige ind. [Det blev på et tidspunkt bemærket, at det var muligt at] genkende mit arbejde, da det ikke var formuleret i et vidtløftigt, uforståeligt juridisk sprog, men på et koncist Hodges-sprog.”

På trods af at kraftige bombardementer i 1941 tvang firmaet til at flytte fra Grays Inn, afbrød krigen ikke firmaets voksende omdømme, og i 1943 blev Ernest Bird formand for Law Society. Et år senere blev Ernest, som også William tidligere var blevet, slået til ridder, men da krigen sluttede, døde han og seks år senere døde også William, hvorefter der ikke længere var en advokat Bird i firmaet for første gang i dets 120-årige historie.

Bygge videre på arven - 1950 to 1990

Advokater ved computeralderens begyndelse

Da der ikke var børn eller arvinger, som Sir William kunne overlade sin betydelige formue til, overlod han hele sin formue og goodwill i firmaet til de resterende partnere. Det var imidlertid fusionen med Richard Furber & Son Windsor & Brown i 1954, der bragte Alan Woods, den næste vigtige spiller i firmaets rige historie, ind i firmaet som partner.

Woods skulle være seniorpartner, og hans fokus på den nye computerindustri bidrog til, at firmaet var på forkant med en revolution, der skulle komme til at påvirke talrige sektorer. I 1973 var han medstifter til Society for Computers and Law, og blev selskabets første betalende medlem.

Ud over at være førende inden for den voksende computersektor gjorde fokusset på den nye teknologi det muligt for Bird & Bird at få firmaets første telekommunikationsklient i 1984, hvorved det var på forkant med den juridiske udvikling i en industri, der hurtigt blev liberaliseret.

Fem år senere i 1989 førte Bird & Bird den første 'Judicial Review of OFTEL', som er den britiske kontrolmyndighed for telekommunikation, hvilket bidrog til at cementere firmaets omdømme og mulighed for at være på forkant med de lovgivningsmæssige rammer. Det var firmaets omdømme sammen med forståelse for centrale sektorer, der lagde fundamentet for det næste trin i firmaets udvikling.

Focus på klienter – 1990 to 2000

Etablering af en sektorbaseret tilgang

I 1990 havde samtlige Bird & Bird-advokater en computer på deres bord, hvilket gjorde firmaet til et af de første firmaer, der benyttede sig af den nye teknologi i virksomheden. Tre år senere i 1993 blev David Kerr, der havde hjulet med at grundlægge firmaets stærke forhold til BT, og som var én af de mest erfarne kommunikationsadvokater i Storbritannien, udpeget til CEO og begyndte at udvikle en ny strategisk vision.

David fortsatte med at holde firmaets fokus på innovation. I 1995 blev Bird & Bird et af de første britiske advokatkontorer med eget website – www.twobirds.com. Firmaet begyndte ligeledes at arbejde internationalt og åbnede kontorer i både Bruxelles og Hongkong.

Mens der blev holdt øje med innovationen og den internationale ekspansion, formede David og ledelsesteamet firmaet til at støtte de største klienter, der havde værdifulde anlægsaktiver, som skulle beskyttes, såvel som klienter, der stod over for mere komplekse lovgivningsmæssige udfordringer.

Dette sektorfokus bidrog til at tiltrække flere af verdens mest innovative og teknologisk avancerede selskaber, der hver især afhænger af knivskarp juridisk rådgivning for at kunne opfylde deres forretningsmål, og firmaets hurtige vækst fortsatte.

International vækst – 2000 til nu

Hurtig international ekspansion

Ved det nye årtusinde betød blue-chip-klientbasen og den samlede stigning i grænseoverskridende handel, at klienter henvendte sig til Bird & Bird for støtte til deres internationale ekspansion. Udfordringen for David og hans team var at opbygge firmaets globale kompetencer på en sådan måde, der byggede på dets rige historie, og som ikke underminerede de styrker, som adskilte det fra de øvrige advokatfirmaer.

Den valgte tilgang byggede på ansættelse af førende personligheder og dannelse af mindre team, fremgår fusioner med andre advokatfirmaer eller oprettelse af firmaer med engelske advokater. Firmaet bevarer ligeledes en struktur med en enkelt overskudspulje – hvilket betød, at samtlige partnere delte indsatsen i den generelle succes, hvilket sikrede, at de var i stand til at arbejde effektivt på tværs af grænser til fordel for klienterne.

Dette viste sig at være en stor succes. I 2000 åbnede firmaet kontorer i Frankrig og Sverige. Et år senere åbnede firmaet kontor i Holland og et år senere sit første kontor i Tyskland. Ekspansionen fortsatte i 2003 med et nyt kontor i Italien og et andet i Tyskland.

Den hurtige vækst betød, at antallet af parterne i 2004 nåede op på 100 for første gang og ekspansionen fortsatte ufortrødent med et nyt kontor i Beijing. De efterfølgende år blev der oprettet kontorer i Madrid, Rom og Frankfurt, og i 2006 et yderligere kontor i Lyon i Frankrig.

I 2008 åbnede firmaet fire nye kontorer i Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet, et tredje kontor i Kina sammen med åbningerne af dets kontorer i Shanghai og et finsk kontor i Helsingfors. Ud over fortsatte ekspansionen i London via en fusion med Lane & Partners.

I 2008 blev strategien anerkendt af The Lawyer, der udnævnte Bird & Bird til dets International Law Firm of the Year, og i 2009 indgik firmaet i et globalt samarbejde med ét af Singapores førende advokatfirmaer, der nu er kendt som ATMD Bird & Bird. To år senere blev et fjerde tysk kontor åbnet i Hamborg og et andet i Abu Dhabi.

Firmaet i dag

Et succesfuldt internationalt advokatkontor med en rig historie

Der er sket mange ændringer for Bird & Bird i firmaets 160-års lange historie, men én ting, der ikke er ikke ændret, er Bird & Birds kultur og identitet. Vi er stolte over at være et firma med uafhængig og innovative rådgivning og ideer af høj kvalitet, med advokater, der ikke forholder sig afventende og ikke er bange for at sige, hvad de mener.

Vi rådgiver nu inden for 18 lovområder i mere end 20 brancher, i 16 lande og vores international netværk betyder, at vores klienter ved, hvor de får den bedste rådgivning, når der er behov herfor.

Vores klienter er etablerede i 118 lande rundt om i verden, og 75 % af vores største klienter samarbejder med mere end ét af vores kontorer, hvilket viser vores evne til at arbejde perfekt på tværs af lande.

Vores støtte til enkeltpersoner betyder, at vores ansatte har lange karriereforløb hos os og videregiver vores store juridiske viden, internationale rækkevidde og enestående klientrådgivning fra generation til generation, således at Bird & Birds historie fortsætter.