Översikt

Emelie är biträdande jurist i vår skattegrupp och har gedigen erfarenhet från en av Sveriges största skatteavdelningar

Emelie började på Stockholmskontoret i april 2013 och är verksam som biträdande jurist i skattegruppen.

Innan Emelie började på Bird & Bird arbetade hon i fyra år på skatteavdelningen på en av Sveriges största revisionsbyråer där hon främst var specialiserad inom internationell individbeskattning och incitamentsprogram.

Emelie tog sin jur. kand. vid Lunds universitet år 2010.

Bransch- & verksamhetsområdesinformation

Nyheter & event


Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post