Rozwiązywanie sporów

Podsumowanie

Międzynarodowa Grupa Rozwiązywania sporów posiada zintegrowane podejście do działów niespornych. Oznacza to,  że  jesteśmy zaangażowani w potencjalne spory już od  bardzo wczesnego etapu. Możemy ocenić ryzyko  samodzielnie lub z pomocą profesjonalnych doradców,   co pozwala nam zapewnić  Państwu odpowiednio wczesne doradztwo, które może doprowadzić  do uniknięcia kosztownego postępowania sądowego.


Bird & Bird w Polsce jest szczególnie znany z doradztwa przy sporach. Reprezentujemy klientów w sporach strategicznych, doradzamy co od strategii sporu i sensowności jego prowadzenia, zarządzamy sporami, zapewniamy zarówno doradztwo proceduralne jak i merytoryczne – dysponując wiedzą o przedmiocie tego, czego spór dotyczy oraz organizując ekspercką wiedzę inżynierską, finansową lub z innego obszaru, który jest wymagany. 

Doradzamy przy kreowaniu polityki i strategii prowadzenia sporów, oceniamy ryzyka i proponujemy rozwiązania zgodne z interesem biznesowym i celami strategicznymi Klienta.

Prowadzimy postępowania z obszarów:

 • prawa handlowego
 • fuzji i przejęć
 • prawa budowlanego i projektów inżynierskich
 • nieuczciwej konkurencji
 • prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • patentów
 • ochrony wizerunku i dóbr osobistych
 • ochrony konkurencji i konsumentów
 • prawa pracy

Jesteśmy także ekspertami w zakresie sporów dotyczących:

 • dzieł sztuki
 • zniesławienia
 • nieruchomości I sporów konstrukcyjnych
 • ubezbieczeniowych

Szef praktyki międzynarodowej:  : Vonnick Le Guillou i Steven Baker

W Polsce szefem praktyki jest Bartłomiej Niewczas 


Przykłady doświadczeń