Natalia Żebrowska, LL.M.

Associate
Polska

Podsumowanie

Natalia Żebrowska specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie europejskim.

Associate w zespole Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird, obecnie oddelegowana do biura Bird & Bird w Brukseli (secondment). 

Doradza klientom od 2011 roku, specjalizując się w sprawach z zakresu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej, komercjalizacji B+R oraz ochrony nowych technologii i tajemnicy przedsiębiorstwa, zarówno w kontekście krajowym, jak i europejskim.

Pracuje dla klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym z branży mediowej, life sciences, IT oraz sektora spożywczego, motoryzacyjnego, zbrojeniowego i technologii satelitarnych. Ma zarówno doświadczenie w prowadzeniu postępowań rejestrowych i sądowych, przygotowywaniu i negocjowaniu umów, jak iw opracowywaniu strategii zarządzania i ochrony własności intelektualnej.

Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird Natalia pracowała w Komisji Europejskiej, wspierając i koordynując projekty prowadzone przez Departament Własności Intelektualnej Wydziału Rynku Wewnętrznego i Usług. Pracowała tam nad tematyką egzekwowania praw własności intelektualnej będąc członkiem zespołu zajmującego się ustanowieniem jednolitej ochrony patentowej.Wspomagała również pracę zespołu prawa autorskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również w polskich wiodących kancelariach prawnych i firmach doradczych.

Autorka wielu publikacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji B+R oraz prawa konkurencji.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła kurs prawa amerykańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała także na Uniwersytecie Montesquieu w Bordeaux IV (Francja) w ramach programu Sokrates/Erasmus oraz w Centrum Studiów Międzynarodowych ds. Własności Intelektualnej na Uniwersytecie w Strasburgu (LL.M.).

Pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.


Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email