Podsumowanie

Marta Stanisławska jest ekspertem w zakresie sporów sądowych związanych z działalnością banków.

Associate w zespole bankowości i finansów w warszawskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2010 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków. Doradza również zakładom ubezpieczeń oraz firmom leasingowym, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Jej specjalizacja obejmuje również pracę przy transakcjach kredytowych oraz emisjach papierów dłużnych, w tym w szczególności w przygotowywaniu dokumentacji zabezpieczeń.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych, w sporach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach arbitrażowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, w kilku warszawskich kancelariach oraz w stowarzyszeniu spółdzielni mieszkaniowych.

W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim. 

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email