Podsumowanie

Katarzyna Otwinowska specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym, w szczególności dla spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Counsel, współkieruje zespołem Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza przedsiębiorcom od 2007 roku. Jest strategicznym doradcą klientów warszawskiego biura kancelarii. Specjalizuje się w doradztwie dla sektora spółek Skarbu Państwa (w tym w zakresie stosowania tzw. ustawy kominowej i ustawy antykorupcyjnej) oraz sektora energetycznego. Współuczestniczy w tworzeniu koncepcji polityki nadzoru właścicielskiego oraz metodyki audytu grup kapitałowych. Doradza w kwestiach związanych z zarządzaniem kadrą menadżerską wyższego szczebla oraz ładu korporacyjnego.

Swoją karierę w Bird & Bird rozpoczęła w zespole bankowości i finansów, doradzając licznym instytucjom finansowych w zakresie obsługi korporacyjnej (w tym compliance i corporate governance), jak i wymogów regulacyjnych oraz wdrażania nowych produktów i linii biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów bankowości elektronicznej i płatności mobilnych. Doradzała przy transakcjach na rynku finansowym, w szczególności dotyczących finansowania kredytem, emisji papierów dłużnych oraz instrumentów pochodnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stałej obsługi prawnej funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych, w bieżącej obsłudze korporacyjnej szeregu spółek prawa handlowego oraz przy łączeniu i podziałach spółek.

Autorka wielu szkoleń m.in. związanych z działalnością instytucji finansowych w Polsce oraz compliance i corporate governance.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email