Podsumowanie

Katarzyna Kloc specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych.

Associate w zespole Energy & Utilities oraz w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2009 roku. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w zagadnieniach związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych. Doradza klientom w zakresie prawa ochrony konsumentów, e-commerce oraz zagadnień prawnych związanych z IT.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo prawne na rzecz klientów z wielu sektorów gospodarki, takich jak sektor energetyczny, technologiczny, e-commerce, a także bankowy czy farmaceutyczny. Ma również doświadczenie w doradztwie wiodącym producentom na rynku dóbr luksusowych.

Wspiera przedsiębiorców w zakresie postępowań związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej, naruszeń praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przez Sądem Polubownym działającym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, w związku z naruszaniem praw do znaków towarowych przez rejestrację domen internetowych. Jej doświadczenie obejmuje także udział w wielu projektach związanych z międzynarodowym transferem danych, outsourcingiem, wdrażaniem wiążących reguł korporacyjnych czy przetwarzaniem danych w ramach HR.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań due diligence w zakresie praw własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz zagadnień z zakresu IT. Doradza zarówno przy wewnętrznych restrukturyzacjach, jak również przy nabywaniu spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, a także prawa medycznego.

Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Newsy i Wydarzenia


Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email