Podsumowanie

Doświadczony specjalista w zakresie obsługi transakcji na rynku nieruchomości

Senior Associate, kieruje praktyką nieruchomości w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2004 roku. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, budowlanym, cywilnym oraz prawie handlowym. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej złożonych transakcji na rynku polskim i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości, w tym w zakresie nabycia/zbycia, komercjalizacji, zarządzania nieruchomościami i najmów. Jej dotychczasowa praktyka obejmuje ponadto doradztwo przy procesie inwestycyjnym, włączając opracowywanie, negocjowanie i finalizowanie kontraktów budowlanych, a także wspieranie klientów w procesie finansowania inwestycji.

Opracowywała i przeprowadzała m.in.:wieloetapowe transakcje nabycia/sprzedaży nieruchomości, realizowane zarówno przez podmioty polskie i zagraniczne, złożone umowy najmu powierzchni o przeznaczeniu handlowym, biurowym oraz przemysłowym/magazynowym, postępowania sądowe dotyczące zagadnień nieruchomościowych w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Doradza przy inwestycjach nieruchomościowych realizowanych zarówno przez developerów, jak i fundusze inwestycyjne oraz prywatnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Na swoim koncie ma szereg przeprowadzonych analiz prawnych due diligence oraz udział w licznych negocjacjach w zakresie rozmaitych transakcji nabycia/zbycia nieruchomości, jak również transakcji typu sale and lease-back. Ponadto uczestniczyła w transakcjach nabycia przedsiębiorstw, gdzie odpowiadała za kompleksową analizę i opracowanie zagadnień nieruchomościowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji rządowej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Rządowe Centrum Legislacji). Przez ostatnie 9 lat pracowała w kancelariach prawnych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia z zakresu europejskich stosunków ekonomiczno-finansowo-prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2008 roku jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i Wydarzenia
Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email