Warsztaty: Polityka wynagradzania w instytucjach finansowych w świetle dyrektywy CRD


Data: 18 listopada 2015
Miejsce: Hotel Mercure Grand, ul. Krucza 28, Warszawa


Karolina Stawicka kierująca praktyką prawa pracy w kancelarii Bird & Bird oraz Katarzyna Otwinowska z zespołu bankowości i finansów wezmą udział w warsztatach, które odbędą się w dniach 18-19 listopada 2015 roku w Warszawie.

Dwudniowe warsztaty poświęcone będą dyrektywie CRD (z ang. Capital Requirement Directive) w kontekście warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi. Omawiane będą zasady wynagradzania osób zarządzających w instytucjach finansowych.

Kancelarię Bird & Bird reprezentować będzie Karolina Stawicka oraz Katarzyna Otwinowska, które poprowadzą dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył będzie polityki wynagradzania w kontekście zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych zgodnie z dyrektywą CRD. Kolejny poświęcony będzie zasadom stosowania przepisów dyrektywy CRD.

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej oraz osób mających wpływ na kształtowanie polityki wynagrodzeń w firmach, bankach i domach maklerskich.

Warsztaty odbędą się w dniach 18 -19 listopada 2015 r. w Hotelu Mercure Grand w Warszawie.

Więcej informacji na stronie organizatora >>>