Prawnicy Bird & Bird o rynku paliw i gazu w świetle nowelizacji prawa energetycznego


Data: 15 listopada 2016
Miejsce: Hotel Westin, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa


Andrzej Nentwig, Andrzej Walkiewicz oraz Łukasz Petelski z zespołu Energy & Utilities warszawskiego biura Bird & Bird wystąpią na szkoleniu, które odbędzie się w dniach 15-16 listopada w Warszawie.

Celem szkolenia jest omówienie, w jaki sposób nowelizacja prawa energetycznego wpłynie na rynek paliw ciekłych i gazu. Nowe regulacje reformują bowiem zasady udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych, zaostrzają kary za działalność bez lub z naruszeniem posiadanej koncesji, zwiększają transparentność rynku paliw oraz wyposażają Prezesa URE w silne kompetencje kontrolne, a także tworzą mechanizmy wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami prowadzącymi kontrole podmiotów działających na rynku.

Szkolenie dedykowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw gazowych oraz firm energetycznych i przemysłowych rozwijających się i inwestujących w „błękitne paliwo”.

Podczas wydarzenia, prawnicy z zespołu Energy & Utilities warszawskiej kancelarii Bird & Bird, przedstawią nowe kryteria udzielania i cofania koncesji paliwowych oraz zakres odpowiedzialności i wymagania organów nadzoru po nowelizacji prawa energetycznego. Ponadto omówią kwestie związane ze zwiększaniem kontroli nad rynkiem paliw ciekłych przez Prezesa URE wobec Przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie organizatora >>>