Oversigt

Pernille rådgiver både danske og internationale klienter inden for et bredt område vedrørende it-ret og persondatabeskyttelse

Pernille er advokat på vores danske kontor og har erfaring med rådgivning af klienter inden for et bredt område, der relaterer sig til persondatabeskyttelse og it-ret. Særligt har hun rådgivet klienter om national såvel som international overholdelse af databeskyttelsesreglerne, herunder i forbindelse med outsourcing-transaktioner og internationale dataoverførsels-projekter under Safe Harbor-ordningen, EU’s standardoverfør¬sels¬aftaler, BCR’s og cloud computing.

Pernilles erfaring omfatter rådgivning og udarbejdelse af persondata¬betingel-ser- og politikker, databehandleraftaler og konsekvensanalyser. Hun har desuden ydet detaljeret rådgivning inden for en række andre områder, herunder sikkerhedsspørgsmål, registreredes rettigheder, overvågning af medarbejdere og whistleblowerordninger.

Pernille yder også juridisk rådgivning inden for immaterialret/IPR, e-handel og markedsføringsret og andre kommercielle områder både på nationalt og internationalt plan til klienter fra den offentlige sektor og bilindustrien.

Hun bidrager til artikler om persondatabeskyttelse og it-retlige relaterede emner og er taler ved seminarer og konferencer om databeskyttelsesret og cloud computing.

Pernille taler dansk og engelsk og forstår tysk og de skandinaviske sprog.

Nyheder og Events


Se tidligere events


Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail