Oversigt

Kasper har indgående viden inden for immaterialret med fokus på digital ophavsret og krydsfeltet mellem ny teknologi og rettighedsbeskyttet indhold

Kasper er partner i vores IPR-gruppe i Danmark.

Kasper har i en årrække beskæftiget sig indgående med rettigheder i bred forstand (ophavsret, varemærker, designbeskyttelse og domænenavne).

Han rådgiver ligeledes inden for markedsføringsret, føde- og drikkevarer, e-handel, immaterialretlige forhold i tilknytning til digital brug og distribution af indhold, formidleransvar for internettjenester og medieret.

Kasper har omfattende erfaring med udarbejdelse og forhandling af it-kontrakter, licensaftaler samt rådgivning om licensstyring.

Han bistår løbende kommuner, regioner, styrelser og private virksomheder i komplekse sager om licensstyring og licensgennemgang af de pågældende myndigheders eller virksomheders licensbrug og licensportefølje.

Kasper er certificeret it-advokat og en erfaring kontraktforhandler og procedureadvokat. Han er desuden mangeårigt medlem af bestyrelsen i Foreningen for Entertainment- og Medieret.

Kasper er en ofte benyttet foredragsholder på konferencer og kurser om IPR, it-ret, e-handel, markedsføringsret og medieret og han er medforfatter til bøger og artikler bl.a. bogen Internetjura.

Kasper taler dansk og engelsk.

Nyheder og Events

Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail